Elektroniczne zwolnienia lekarskie ZUS Ostrów

Elektroniczne zwolnienia lekarskie obligatoryjnie od 1 grudnia 2018

Zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej (e-ZLA) lekarze mogą wystawiać już od 1 stycznia 2016 r., a od 1 lipca br. miała to być jedyna forma wystawiania zwolnień lekarskich. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poinformowało jednak o planowanym przesunięciu terminu na 1 grudnia 2018 r. Muszą być jeszcze wprowadzone odpowiednie zmiany w przepisach, aby ten termin został przesunięty.


Tradycyjne zielone zwolnienia lekarskie na dobre znikną z naszych przychodni i zastąpi je elektroniczne zwolnienie lekarskie. Niestety, pomimo że system e-zwolnień działa już od ponad dwóch lat, nadal nie wszyscy lekarze mają założony profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W południowej Wielkopolsce z 2344 lekarzy posiadających uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich tylko 1106 z nich, czyli niecałe 50% ma założony ten profil.

– Wszystkie Oddziały ZUS podejmowały wiele działań, by pomóc lekarzom we wdrożeniu zmian w wystawianiu zwolnień. Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim nawiązał kontakt z ponad 2 300 lekarzami, przeprowadził dla nich 182 szkolenia i w ich ramach przeszkolił 1 322 medyków. – powiedziała podczas zorganizowanej konferencji prasowej w sprawie e-zwolnień Donata Szopińska-Frąszczak dyrektor oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

Jak informuje ZUS po przeprowadzonej szczegółowej analizie oraz po uwzględnieniu postulatów środowiska lekarskiego:
– do końca maja lekarzom będą wydawane 3 bloczki formularzy ZUS ZLA
– lekarze, którzy wystawiają ponad 100 zwolnień miesięcznie będą mogli pobrać 4 bloczki.
Te limity dotyczą lekarzy, którzy nie posiadają niewykorzystanych bloczków z ostatniego roku. Decyzje o ewentualnych dalszych zmianach będą podejmowane na bieżąco.

e-ZLA w liczbach

145,7 tys. – liczba lekarzy i lekarzy felczerów uprawnionych do wystawiania zaświadczeń lekarskich (Oddział ZUS w Ostrowie – 2344 lekarzy)
82,1 tys. – liczba lekarzy i lekarzy felczerów posiadających na portalu PUE ZUS profil informacyjny lekarza (Oddział ZUS w Ostrowie – 1106 osób)
27,8 tys. – liczba lekarzy wystawiających e-ZLA na PUE ZUS – co stanowi 19,08 % lekarzy upoważnionych do wystawiania zwolnień
3,21 mln – liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych w formie elektronicznej e-ZLA – od stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r. (Oddział ZUS w Ostrowie – 43196)
201,4 tys. – liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych w formie elektronicznej w aplikacjach gabinetowych (od września 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r.)
54,14 mln – liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych w formie papierowej – od stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r. (Oddział ZUS w Ostrowie – 1622493)
W kwietniu 2018 r. 24,71% zwolnień zostało wystawionych elektronicznie

E-ZLA – KORZYŚCI

zwolnienie papierowe – wystawienie papierowego zwolnienia lekarskiego wymaga od lekarzy wypełnienia całego druku ręcznie. W tym celu lekarz musi uzyskać od pacjenta wszystkie dane i wpisać je w odpowiednie rubryki. Pacjent musi podać NIP płatnika składek, który nie zawsze jest mu znany. Jeżeli pacjent ma kilku pracodawców, to zwolnienie papierowe musi być wypisane dla każdego z nich odrębnie.

zwolnienie elektroniczne – dzięki funkcjom udostępnionym lekarzom w systemie ZUS proces wystawienia zaświadczeń lekarskich został zoptymalizowany. W systemie istnieje dostęp do danych pacjenta, jego pracodawców (płatników składek) oraz członków rodziny. Po wpisaniu numeru PESEL pacjenta, pozostałe dane identyfikacyjne zapisują się w e-ZLA automatycznie. W przypadku wielu pracodawców lekarz wystawia zwolnienie tylko raz, a z listy wybiera te podmioty, do których zwolnienie pacjenta powinno trafić.
E-zwolnienie, które wystawi lekarz, automatycznie trafia do systemu ZUS i jest w nim zapisane. Dlatego lekarz nie musi dostarczać papierowych zwolnień do ZUS oraz przechowywać ich drugiej kopii. Nie musi też pobierać w placówkach ZUS bloczków formularzy ZUS ZLA.
Jeżeli lekarz wystawi e-ZLA, każdy pracodawca, który założył swój profil na PUE ZUS ma niemal natychmiastową wiedzę o zwolnieniu wystawionym pracownikowi. Zaświadczenia lekarskie w formie dokumentów elektronicznych są przekazywane pracodawcom on-line, bezpośrednio po wystawieniu przez lekarza.

 

Od 2 maja na salach obsługi klientów funkcjonują doradcy e-ZLA, których zadaniem jest udzielanie pomocy lekarzom przy wdrażaniu elektronicznej formy wystawiania zwolnień. Natomiast 19 maja w sobotę, w Oddziałach ZUS organizowany jest Dzień Otwarty dla tych lekarzy, którzy w trakcie tygodnia nie mają czasu na to, by zapoznać się z e-ZLA.