Przedsiębiorcy robią mniej błędów opłacając składki do ZUS

Od stycznia 2018 r. zmieniły się zasady opłacania składek, dzięki czemu przedsiębiorca opłaca składki jednym, zwykłym przelewem. Nowy sposób opłacania składek spowodował, że do ZUS trafia więcej pieniędzy, a płatnicy popełniają mniej błędów. Tylko do 21 maja w Wielkopolsce wpłynęło 1 255 043 wpłat na kwotę ponad 10 mld zł.

Po wprowadzeniu indywidualnych numerów rachunków składkowych bieżące wpłaty są w pierwszej kolejności księgowane na najstarsze zaległości. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, może to oznaczać utratę prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Dlatego w pierwszej kolejności ZUS wysłał informację o rozliczeniu konta do przedsiębiorców, którzy zgłosili się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz opłacają składki na własne ubezpieczenia i którzy wg stanu na koniec stycznia 2018 r. mieli zadłużenie. Nadal również kontynuowana jest wysyłka informacji do pozostałych płatników, którzy opłacają składki na własne ubezpieczenia (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). W Wielkopolsce informacja została wysłana do 32 614 płatników, w kraju do 340 824 płatników.

Kolejną grupą płatników, do których ZUS wyśle informację o rozliczeniu wpłat są płatnicy, którzy wg stanu na koniec kwietnia 2018 r. mieli zadłużenie. Wysyłka informacji będzie realizowana przez oddziały do końca br. W korespondencji będzie widoczny bieżący stan rozliczeń. Jeżeli więc ktoś otrzyma pismo na początku lipca, to będzie tam informacja o rozliczeniach od stycznia do czerwca włącznie.

Informacja o podziale wpłaty oraz o saldzie została udostępniona na Portalu Usług Elektronicznych. Informacje te można także uzyskać w Centrum Obsługi Telefonicznej oraz u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS.