Rokrocznie samorząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dofinansowuje prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy budynkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy.

Tegorocznym beneficjentem dotacji będzie parafia w Ociążu. Znajdujący się tutaj drewniany kościół pochodzi z lat 1785-86. W roku 1927 został rozbudowany, a dwa lata później odnowiony. W rejestrze zabytków figuruje od 1954 roku.

Dotacja w wysokości 100 000 zł ma zostać przeznaczona na remont dachu, a z uwagi na wysokie koszty prac 50.000 zł wyłoży parafia. Prace polegać będą na wymianie pokrycia, wzmocnieniu elementów konstrukcyjnych więźby oraz stropu nad poddaszem.

Zobacz również: Zakończone zostały prace przy regulacji i umocnieniu Strugi Ostrowskiej
ŹRÓDŁOUGiM Nowe Skalmierzyce