zdjęcie poglądowe fot: pixabay.com

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę „Emerytura Plus” dzięki której emeryci i renciści otrzymają dodatkowe 1100 zł brutto. Zostanie ona wypłacona w terminie wypłaty świadczeń w maju 2019 roku.

 

To jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie wypłacone prawie 10 mln świadczeniobiorców.

Otrzyma je każdy, kto ma prawo do:
– emerytury i renty w systemie powszechnym,
– emerytury i renty rolniczej oraz wypłacanej służbom mundurowym,
– emerytury pomostowej,
– świadczenia i zasiłku przedemerytalnego, renty socjalnej, renty nauczycielskiej świadczenia kompensacyjnego, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz renty dla inwalidów wojennych lub wojskowych,
– świadczenia z tytułu programu Mama 4+.

Prawo do tego świadczenia będą miały zagwarantowane osoby, które do 30 kwietnia 2019 roku będą mieć ustalone prawo do emerytury lub renty. Jeśli ktoś zostanie emerytem, czy rencistą po tej dacie nie będzie przysługiwało mu to dodatkowe świadczenie.

Co najważniejsze nie trzeba składać żadnego wniosku. Będzie ono wypłacone automatycznie w terminie wypłat świadczeń emerytalnych i rentowych w maju. Świadczenia wypłacane przez ZUS są dokonywane 1, 6, 10, 15, 20 i 25 danego miesiąca. Dodatkowa 13 emerytura zostanie przelane razem z comiesięcznym świadczeniem.

Kwota, jaką otrzymają seniorzy to 1.100 złotych brutto. Po potrąceniu składek i podatków na rękę seniorzy otrzymają 888,25 złotych. Seniorzy, którzy mają wysokie świadczenia i opłacają 32% podatek dochodowy, wtedy to świadczenie będzie proporcjonalnie niższe o wartość potrąconego podatku.
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments