Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który ma wprowadzić 14. emeryturę jako świadczenie wypłacane co roku.

14. emerytura pierwszy raz wypłacona była w 2021, a po raz kolejny w 2022 roku. Dziś przyjęty został przez Radę Ministrów projekt ustawy dzięki, któremu czternastka będzie wypłacana co roku.

Przepisy będą stosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Ma być wypłacana każdego roku, w wysokości co najmniej na poziomie minimalnej emerytury przy połączeniu z kryterium dochodowym. Będzie więc równa najniższej emeryturze (1 588,44 zł w tym roku), jeśli emeryt lub rencista otrzymuje co miesiąc nie więcej niż 2 900 zł. Osoby, które pobierają wyższe świadczenia, otrzymają 14. emeryturę proporcjonalnie pomniejszoną, w myśl zasady złotówka za złotówkę.

Teraz ustawa musi przejść cały proces legislacyjny.

Zobacz również: Nastąpiła zmiana taryfy za ciepło z Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego. URE zatwierdził nową taryfę
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments