Prawdziwe tłumy, głównie mieszkańców Franklinowa, odwiedziły Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy w związku z wernisażem wystawy czasowej pt: Z Lewkowa do Gręblowa. w 200. rocznicę ustawy uwłaszczeniowej. Autorem wystawy okazującej powstanie i rozwój Franklinowa – także na skutek wprowadzania reformy uwłaszczeniowej przez Lipskich – jest autor monografii Franklinowa Tomasz Grzelak.

W Muzeum w Lewkowie otwarta została wystawa w związku z 200. rocznicą uchwalenia ustawy tzw. uwłaszczeniowej, a materiały do wystawy pochodzą ze zbiorów Pana Tomasza Grzelaka, mieszkańca Franklinowa, przede wszystkim jednak autora monografii poświęconej historii tej miejscowości.

– Uwłaszczenie chłopów miało swój początek podczas zaboru pruskiego za panowania króla Fryderyka Wilhelma III (panował w latach 1797-1840). Przyczynę powstania Franklinowa w połowie lat 30. XIX wieku można upatrywać w zmianach, do których doprowadziło uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich. Podstawą reformy była ustawa z dnia 8 kwietnia 1823 roku, na mocy której włościanie zaciężni wnosili o uregulowanie swoich stosunków względem właściciela wsi. W wyniku nowych regulacji, zarówno w Lewkowie – wsi szlacheckiej leżącej w powiecie odolanowskim, obwodzie regencyjnym Poznańskim – jak i innych miejscowościach należących do Wojciecha Lipskiego (w tym Gremblowie), nastąpiły wielkie zmiany – wyjaśnia Tomasz Grzelak, autor wystawy.

Historia Franklinowa związana jest nieodzownie z historią sąsiedniej wsi Gręblowa (Gremblowa), który dziś jest jedną z jego ulic. Historia pierwszych mieszkańców Franklinowa to historia mieszkańców Lewkowa. Część gospodarzy zaciężnych, którzy dotąd mieszkali „we wsi głównej” w Lewkowie uwłaszczona została w tej miejscowości, a część „odbudowana” na gruntach zniesionego folwarku w Gremblowie. Ich „posiedziciele” w wyniku uwłaszczenia otrzymali swoje dotychczas użytkowane grunty na własność m.in. w zamian za stały roczny czynsz.

– Wystawa poświęcona jest miejscowości Franklinów, ale tak naprawdę niezwykle ciekawy jest sam proces tworzenia się miejscowości, wykluwania się nowych, małych społeczności. Jest pokazana w pokoju na piętrze – czyli w tej części edukacyjnej, poświęconej historii powiatu ostrowskiego – mówi Sylwia Nowicka, dyrektor Muzeum w Lewkowie i jak dodaje. – Wspaniale byłoby, gdyby udało się w taki właśnie sposób zaprezentować w pigułce historię wszystkich miejscowości, które niegdyś należały do dóbr rodziny Lipskich.

  Wystawa czasowa „Z Lewkowa do Gręblowa” mieści się na piętrze pałacu. Można ją zwiedzać do końca 2023 roku.
  Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy. Dodaj swój....
  Inline Feedbacks
  View all comments