Szpital Ostrów Wielkopolski

Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, której Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest jednym z największych udziałowców, przekazała 201 tysięcy złotych na rzecz szpitali walczących z epidemią z terenu, na którym spółka funkcjonuje.

Oczywiście, wśród beneficjentów tej darowizny znalazł się także ostrowski szpital – wysokość tego wsparcia to 10 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej i sprzętu bezpośrednio wykorzystywanego do walki z wirusem.

– To wsparcie jest niezwykle ważne. Wszystkie dodatkowe środki ochrony dla naszych medyków zwiększają ich bezpieczeństwo. To czas ogromnej próby i poczucia współodpowiedzialności. Takie gesty zwiększają szansę na zwycięstwo w walce o naszą przyszłość – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Aktualnie Spółka współpracuje z 109 jednostkami samorządu terytorialnego, zlokalizowanymi na terenie 3 województw: wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Jednostki samorządu terytorialnego są jednocześnie wspólnikami Spółki i posiadają łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym. Ostrów Wielkopolski jest jednym z jej największych udziałowców.