231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

0

We wtorek, 3 maja obchodzimy 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W ramach uroczystości w Ostrowie Wielkopolskim w Konkatedrze odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny i Miasta po której odbyły się uroczystości rocznicowe przy pomniku ks. kard. M Ledóchowskiego.

– Zwyczajowo w tym momencie rozpoczynalibyśmy obchody tego Święta Narodowego w aurze nieskrepowanej radości i wdzięczności. Wdzięczności naszym przodkom za Konstytucję 3 Maja i radości, bo rocznica uchwalenia konstytucji była zawsze dla nas początkiem świętowania w gronie najbliższych, spotkań, wyjazdów, różnych inicjatyw aktywności i odpoczynku – mówił w swoim wystąpieniu Paweł Rajski, Starosta Ostrowski i jak kontynuował – Trudno jednak w tym momencie dziejów Europy wołać, witaj majowa jutrzenko w oderwaniu od współczesnego kontekstu!

– To, co dzieje się niecałe 100 km od naszej granicy Polski pokazuje, że wartości konstytucyjne wpisane w demokratyczną rzeczywistość są jednak ponadczasowe. Co więcej są miarą przynależności do europejskiej rodziny, a równowaga ośrodków władzy przeciwwaga dla dyktatury. Wiedzieli o tym Polacy, którzy w okresie trwającej ponad 120 lat zaborczej nocy, walczyli o Polskość w powstaniach i zrywach. Wiedzieli dziadowie walczący z hitlerowskim okupantem, później ze stalinowskim totalitaryzmem. Niosło ich marzenie o wolnej Polsce. Boleśnie doświadczają tego teraz nasi sąsiedzi Ukraińcy. Okupant może zbombardować MRIJĘ – samolot, który był symbolem myśli technicznej i w dosłownym tłumaczeniu marzeniem, niszczyć miasta i wsie. Nie może jednak zabić ludzkiego marzenia i pragnienia. Chęci życia w wolnym kraju – kontynuował starosta.

W swoim wystąpieniu przytoczył kilka fragmentów wiersza Josfia Brodskiego „Giną ludzie”, który napisany został w związku z wojną w byłej Jugosławii, a jak mówił Paweł Rajski wydaje się, że powstał wczoraj i odnosi się wprost do sytuacji na Ukrainie.

W chwi­li, kie­dy przy ko­la­cji
bro­nisz nie­do­rzecz­nych ra­cji
żal za głup­stwem to­piąc w wó­dzie –
giną lu­dzie.
W prze­cu­dow­nych sta­rych mia­stach
strach w co­dzien­ny pej­zaż wra­sta
śniąc o oca­le­nia cu­dzie –
giną lu­dzie.

W wio­skach, któ­rych wca­le nie ma,
bo śmierć przez nie prze­szła nie­ma –
wie­rząc swej na­dziei złu­dzie
giną lu­dzie.

Giną lu­dzie gdy gło­su­jesz
za spo­ko­jem – i pró­bu­jesz
bunt su­mie­nia zbić dok­try­ną –
obcy giną.

W chwi­li, gdy roz­ryw­ki żą­dasz,
w te­le­wi­zji mecz oglą­dasz,
lud się pła­wisz w słod­kiej nu­dzie –
giną lu­dzie.

Oto nowa jest idea:
jesz­cze ludz­kość nie zgi­nę­ła,
cho­ciaż w Ka­ino­wym tru­dzie
giną lu­dzie.

Wiel­biąc każ­de przy­ka­za­nie,
za­pis świę­tych praw w Ko­ra­nie,
Ewan­ge­lii i Tal­mu­dzie
giną lu­dzie.

Wśród wy­znaw­ców każ­dej wia­ry
są mor­der­cy i ofia­ry –
twe mil­cze­nie wska­że te­raz
kogo wspie­rasz.


Następnie pod pomnikiem ks. kard. M Ledóchowskiego przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, kombatanci oraz harcerze złożyli kwiaty.

Po oficjalnych uroczystościach na Placu Rowińskiego odsłonięto rzeźbę – ostrowskiego Jabłuszka Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz również: W szpitalu w Ostrowie leczeni są ranni ukraińscy żołnierze
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments