Podczas jednodniowych działań kontrolno-pomiarowych pod kryptonimem „Kaskada” ostrowscy policjanci skontrolowali 132 pojazdy. Łącznie, ujawnili 78 wykroczeń związanych z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości. Dwóch kierowców straciło prawa jazdy w związku z przekroczeniem prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym.

14 maja br. wielkopolscy policjanci kontrolowali na terenie województwa kierowców pod kątem przestrzegania przepisów prawa. Podczas akcji policjanci wykorzystywali ręczne mierniki prędkości. Policjanci kontrolowali również stan trzeźwości kierujących. W wyniku przeprowadzonych działań policjanci ujawnili 995 wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości. 24 kierowców, którzy przekroczyli prędkość w terenie zabudowanym o więcej niż 50km/h, straciło wczoraj swoje prawo jazdy.

Natomiast na terenie miasta i powiatu ostrowskiego policjanci skontrolowali 132 pojazdy. Łącznie, ujawnili 78 wykroczeń związanych z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości. Dwóch kierowców straciło prawa jazdy w związku z przekroczeniem prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Policjanci zatrzymali też 11 dowodów rejestracyjnych.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi z przepisami, w przypadku rażącego przekroczenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h), policjant obligatoryjnie zatrzymuje kierowcy prawo jazdy i przesyła je do starosty, który wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu tego dokumentu na 3 miesiące.

Zobacz również: Oszustwa metodą na BLIK. Ostrowscy policjanci ponownie ostrzegają