© European Union 2019 - Source : EP

Aż 95 proc. mieszkańców miast w UE codziennie jest narażonych na stężenia zanieczyszczeń przekraczające wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza – alarmuje Komitet Regionów, powołując się na raport Europejskiej Agencji Środowiska.

Prognozy dla Europy w zakresie środowiska na nadchodzące dziesięciolecia są zniechęcające – wynika ze sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska za 2020 r.

– Aż 95 proc. mieszkańców miast w UE codziennie jest narażonych na stężenia zanieczyszczeń, które przekraczają wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące jakości powietrza, co powoduje 400 tys. przedwczesnych zgonów rocznie – wskazuje Komitet Regionów, powołując się na raport.

W dokumencie zaznaczono ponadto, że Europa cierpi z powodu intensyfikacji rolnictwa, utraty różnorodności biologicznej, pogarszania się stanu ekosystemów i dzikiej fauny i flory oraz niskiej jakości powietrza.

Komitet Regionów zwrócił uwagę na te dane, przedstawiając opinię w sprawie 8. unijnego programu działań w zakresie środowiska (EAP), strategii UE ochrony środowiska na 2030 r., która wspiera cele Europejskiego Zielonego Ładu.

Zobacz również: Jak UE odchodzi od modelu „kup, zużyj i wyrzuć” na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Komitet podkreśla, że tradycyjna, sektorowa polityka ochrony środowiska jest w dużej mierze nieskuteczna, i wzywa do przyjęcia zintegrowanego kształtowania polityki, które zapewni synergię między politykami UE i zapobiegnie ich niedopasowaniu. Członkowie unijnego gremium proponują przyjęcie podejścia opartego na zdrowym stylu życia w odniesieniu do wszystkich polityk UE promujących ludzkie zdrowie, zdrową planetę, gospodarkę i społeczeństwo z szansami dla wszystkich.

Zdaniem samorządowców cele 8. programu działań w zakresie środowiska nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez same państwa członkowskie. Dlatego zwrócili się do Komisji Europejskiej o wsparcie w celu zapewnienia pełnego udziału władz lokalnych i regionalnych we wszystkich wymiarach kształtowania polityki ochrony środowiska.

KR przypomina, że wysiłki na rzecz ekologicznej odbudowy powinny uwzględniać różnice i wyzwania terytorialne oraz gwarantować, że żadna społeczność nie zostanie pominięta.

– Społeczności lokalne i regionalne potrzebują odpowiednich instrumentów i zasobów, aby poprawić wdrażanie polityki ochrony środowiska w terenie – podkreśla Komitet.

Samorządowcy wzywają też do podejmowania ambitnych inwestycji w kluczowych zielonych sektorach w celu stymulowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Podkreślają, że pilnie potrzebne są dalsze badania naukowe, wiedza oraz publicznie i łatwo dostępne dane.

Przedstawiciele samorządów apelują ponadto o pełne włączenie polityki w zakresie środowiska, klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętym do działań UE, w tym do działań objętych planem odbudowy związanym z COVID-19. Obecnie na walkę ze zmianą klimatu przeznaczono 30 proc. środków zarówno z długoterminowego budżetu UE, jak i z instrumentu NextGenerationEU  

Zobacz również: Stan jakości i poziom zanieczyszczenia powietrza w Ostrowie
ŹRÓDŁOSerwis Samorządowy PAP
1 Komentarz. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments

U nas pewnie długo będzie źle