Jak informuje Urząd Statystyczny w Poznaniu na terenie Ostrowa Wielkopolskiego trwają badania ankietowe „Badanie budżetów gospodarstw domowych”.

– Badanie budżetów gospodarstw domowych stanowi podstawowe źródło informacji o poziomie i strukturze wydatków oraz dochodów badanych gospodarstw domowych, spożyciu podstawowych artykułów żywnościowych, warunkach mieszkaniowych oraz subiektywnej ocenie sytuacji materialnej. Dane uzyskane z badania budżetów gospodarstw domowych umożliwiają analizy warunków życia ludności oraz ocenę wpływu różnych czynników na kształtowanie się poziomu i zróżnicowania sytuacji materialnej podstawowych grup gospodarstw domowych – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Dodatkowo badanie budżetów gospodarstw domowych dostarcza niezbędnych danych, wykorzystywanych do: tworzenia wag do obliczania indeksów cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalenia wskaźnika kosztów utrzymania gospodarstw domowych, ustalenia poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalenia przez gminy stawek opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, a także obliczania wskaźników ubóstwa ekonomicznego i energetycznego, opracowania modeli symulacyjnych w zakresie obciążeń podatkowych gospodarstw domowych i świadczeń społecznych.

Zakres zbieranych informacji:

  • wydatki i dochody gospodarstw domowych;
  • spożycie ilościowe gospodarstw domowych;
  • charakterystyka gospodarstw domowych i członków gospodarstw domowych;
  • warunki mieszkaniowe;
  • wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania;
  • zasobność gospodarstw domowych;
  • subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych.

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments