W związku z Badaniami Ruchu wykonywanymi na zlecenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w czerwcu 2023 roku, ankieterzy odwiedzą wybrane gospodarstwa domowe. Przeprowadzą ankietę, a pytania w niej zawarte, związane będą z transportem i codziennymi podróżami do miejsc pracy, nauki.

Każdy ankieter będzie posiadał identyfikator i jego zadaniem będzie przeprowadzenie wywiadu kwestionariuszowego z wszystkimi obecnymi osobami w wylosowanym gospodarstwie domowym (wywiady będą realizowane tylko z osobami powyżej 6 roku życia). Wywiad składa się z pytań dotyczących ogólnej charakterystyki gospodarstwa domowego, m.in.: liczby osób w gospodarstwie, posiadanego wykształcenia, miejsca nauki, pracy, liczby samochodów.

Drugim, niezwykle ważnym elementem ankiety jest tzw. dzienniczek podróży. W jego ramach ankieter zbiera od respondenta szczegółowe informacje o podróżach (które miały miejsce w dniu poprzedzającym wizytę – w przypadku ankietowania od środy do piątku oraz które miały miejsce w czwartek – w przypadku ankietowania w soboty), dotyczące m.in.: źródła i celu podróży, czasu podróży, wykorzystywanych środków transportu.

Badanie jest całkowicie anonimowe, co oznacza, że żadne informacje zebrane podczas wywiadu nie będą upubliczniane ani interpretowane indywidualnie. Wyniki badania będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

W wyniku prowadzonych badań powstanie raport zawierający opis zachowań komunikacyjnych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Rezultaty posłużą do opracowania  modelu ruchu dla naszego miasta, obejmującego zarówno transport indywidualny, jak i zbiorowy.

Zobacz również: Jeden z oddziałów ostrowskiego szpitala został rozbudowany
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments