Sąd Rejonowy w Kaliszu uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował dwumiesięczny areszt w stosunku do 37-letniego mieszkańca powiatu krotoszyńskiego podejrzanego o skierowanie do 3 placówek medycznych nieprawdziwych wiadomości o podłożeniu w nich ładunków wybuchowych, a także o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób.

Mężczyzna został zatrzymany tego samego dnia w wyniku wspólnych czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator zarzucił mężczyźnie, że w dniu 25 marca 2020 r za pośrednictwem sieci internetowej powiadomił placówki medyczne w Kaliszu, Miliczu oraz Ostrowie Wielkopolskim o zdarzeniu zagrażającemu życiu i zdrowiu wielu osób –tj. o podłożeniu ładunków wybuchowych, wiedząc, że niebezpieczeństwo to nie istnieje, przez co wywołał czynności organów państwowych to jest funkcjonariuszy policji mające na celu uchylenie tego niebezpieczeństwa czym sprowadził niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia pacjentów, personelu szpitala oraz interweniujących funkcjonariuszy policji, wiedząc o okolicznościach szczególnie niebezpiecznych to jest występowaniu epidemii wirusa COVID 19.

Jak ustalił Prokurator z treści przesłanych przez mężczyznę wiadomości wynikało, że ładunki wybuchowe miały eksplodować o godzinie 14.00 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im Ludwika Perzyny w Kaliszu, o godzinie 15.00 w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp. oraz o godzinie 18.00 w Milickim Centrum Medycznym w Miliczu co skutkowało skierowaniem do w/w placówek jednostek policji, które celem weryfikacji zagrożenia musiały dokonać ich sprawdzenia pod kątem występowania ładunków wybuchowych.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego, mężczyzna przyznał się do dokonania zarzucanych mu czynów. W złożonych wyjaśnieniach nie potrafił wskazać racjonalnych powodów swojego działania, ani też wskazać wysłania wiadomości do w/w placówek medycznych. Potwierdził jednocześnie, że miał świadomość panującej pandemii koronowirusa.

Mając na względzie wyjątkowość okoliczności związanych z zachowaniem mężczyzny, które skutkowały dezorganizacją pracy placówek medycznych w okresie ich wzmożonej pracy związanej z leczeniem pacjentów, Prokurator zakwalifikował wysoce szkodliwe zachowanie mężczyzny nie tylko jako wypełniające znamiona fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu (art. 224a k.k.), ale też jako sprowadzenie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób ( art. 165 k.k.)

Za zarzucane czyny mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na surową karę oraz celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania Prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Kaliszu uwzględnił wniosek i zastosował dwumiesięczny areszt.