Marszałek Sejmu Elżbieta Witek nadała bieg ustawie w formie petycji, którą skierował do Sejmy anonimowy obywatel, dotyczącej zakazu obchodzenia Halloween i kar aresztu oraz grzywny za przebieranie się 31 października.

W dokumencie, którego autorem jest anonimowy obywatel proponuje się karę grzywny lub karę ograniczenie wolności za chodzenie w dniu 31 października i pukanie do drzwi oraz proszenia o cukierki. Zdaniem autora petycji zabronione powinno być również przebieranie się za straszną postać, w szczególności za kościotrupa, czarownicę, wampira.

Zdaniem autora petycji obchodzenie Halloween szkodzi zmarłym oraz niszczy katolicką tradycję.

Posłowie zajmą się tą petycją z uwagi na nadanie jej biegu przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Zobowiązują ją do tego uchwalona w 2014 roku ustawa o petycjach, które mogą być składane przez obywateli. Obowiązujące przepisy przewidują możliwość pozostawienia petycji bez rozpatrzenia wyłącznie z uwagi na braki formalne przedłożonych dokumentów.

Petycja może został odrzucona przez Komisję ds. petycji lub skierowana do dalszych prac.