Beata Klimek Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego radni głosowali w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania i absolutorium za rok 2023. Obie uchwały nie zostały przyjęte.

Za udzieleniem Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wotum zaufania zagłosowało dzisiaj 10 radnych, wstrzymało się 12 radnych, 1 radna była nieobecna. Nikt nie głosował przeciw.

Uchwałę o udzieleniu wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Tym samym w związku z nieuzyskaniem bezwzględnej większości, nie przyjęta została uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wotum zaufania.


Radni głosowali również w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 rok. W tej sprawie za głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciw, a wstrzymało się 11 radnych. 1 radny nie głosował i 1 radna była nieobecna.

Tym samym w związku z nieuzyskaniem bezwzględnej większości, nie przyjęta została uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 rok.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments