Samorząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce pozyskał ze środków Województwa Wielkopolskiego kolejną już dotację z programu „Szatnia na Medal”.

Dzięki ubiegłorocznemu dofinansowaniu w wysokości 77.400 zł (całkowity koszt zadania to ponad 200 tys. zł) postawiono kontener szatniowy przy boisku w Biskupicach Ołobocznych – służy on społeczności lokalnej oraz zawodnikom szkółki piłkarskiej prowadzonej tu przez KS „Pogoń”. Kolejne zaś, tegoroczne wsparcie w wysokości 81.500 zł obejmuje zadanie związane z utworzeniem dwóch szatni na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach.

Obiekt posiada wprawdzie kilka tego typu pomieszczeń w budynku pawilonu, ale daleko stąd zwłaszcza do boiska o sztucznej nawierzchni, które usytuowane jest kilkaset metrów dalej, niemalże na tyłach stadionu. Ponadto ich ilość nie zabezpiecza w sposób wystarczający potrzeb trenujących tu kilkunastu drużyn klubów piłkarskich „Pogoni” czy „Akademii Piłkarskiej” – głównie dzieci i młodzieży.

Brak szatni stał się zauważalnym problemem, pora więc coś z tym zrobić. Aby jednak nie iść w olbrzymie koszty i nie budować następnych obiektów, postanowiliśmy zaadaptować na ten cel znajdujący się pomiędzy dwoma dużymi boiskami nowy budynek toalet. Jest bardzo przestronny. Nie wykorzystujemy w pełni jego potencjału, więc postanowiłem wydzielić w każdej z jego części – męskiej oraz damskiej – powierzchnie pod szatnie. Nie zmniejszy to zasadniczo jego funkcjonalności, a zawodnicy korzystający z boiska treningowego będą mieli wreszcie do szatni o wiele bliżej niż dotychczas. Zdarzało się bowiem, że przebierali się oni na miejscu, bezpośrednio przy murawie lub w holu – tłumaczy burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

Oprócz „uzbrojonych” w szafki i ławki szatni dla dwóch drużyn piłkarskich w budynku pojawią się również przyległe im pomieszczenia z czterema prysznicami, toaletą i umywalką. W ramach zadania niezbędne jest przeprowadzenie prac m.in. elektrycznych, instalacyjno-sanitarnych i budowlanych. Cieszę się, że z każdą naszą inwestycją stadion nie tylko pięknieje, ale również staje się coraz bardziej funkcjonalny, odpowiadając na potrzeby jego użytkowników – podsumowuje burmistrz.
ŹRÓDŁOUGiM Nowe Skalmierzcye, Magdalena Kąpielska