Od 1 marca nastąpi kolejna waloryzacja emerytur i rent, a świadczenia wzrosną o 12,12%. Należy pamiętać, że jest przeprowadzana z urzędu i nie trzeba składać żadnego wniosku.

Świadczenie w wysokości, która przysługiwała na koniec lutego danego roku, jest mnożone przez wskaźnik waloryzacji. Zależy on od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok powiększonej o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W marcu 2024 roku emerytury i renty zostaną podniesione procentowo, czyli o 12,12%.

Waloryzacja wpłynie na wzrost m.in.:

  • najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej – z 1588,44 zł do 1780,96 zł,
  • najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – po waloryzacji wyniesie 1335,72 zł,
  • kwoty granicznej, której przekroczenie odbiera całkowicie prawo do świadczenia uzupełniającego (tzw. 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji) – po waloryzacji zwiększy się do 2419,33 zł,
  • świadczenia honorowego dla stulatków – osoby, które swoje setne urodziny będą obchodzić po 29 lutego tego roku, otrzymają 6246,13 zł miesięcznie,
  • dodatku dla sieroty zupełnej – z 553,30 zł do 620,36 zł,
  • dodatku pielęgnacyjnego i dodatku za tajne nauczenie – z 294,39 zł do 330,07 zł,
  • dodatku pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – z 441,59 zł do 495,11 zł,
  • ryczałtu energetycznego – z 255,17 zł do 299,82 zł.

Każdy emeryt i rencista, który na 29 lutego miał prawo do wypłaty świadczenia z ZUS, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojej emerytury lub renty. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu. Wraz z decyzjami o waloryzacji ZUS wyśle również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastej emerytury.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments