Wymiana pieców węglowych Ostrów Wielkopolski
fot: UM Ostrów

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Ostrowa przegłosowano uchwałę w sprawie dotacji dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Łączna kwota dotacji wyniesie rekordową w historii miasta kwotę 1,4 mln złotych.

By zachęcić mieszkańców do włączenia się w miejską sieć ciepłowniczą zwiększone zostało to dofinansowania z 5 do 7,5 tysiąca złotych. Dodatkowo do listy wydatków, które mogą być pokryte z miejskiej dotacji, dodano w tym roku koszty demontażu węglowego paleniska.

Ostrów Wielkopolski, z inicjatywy prezydent Beaty Klimek, jako jedno z nielicznych polskich miast w niełatwych dla finansów samorządów czasach, z determinacją konsekwentnie zwiększa fundusze w budżecie miasta przeznaczone na dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców na ekologiczne ogrzewanie – wskazuje radny Marek Śliwiński, przewodniczący Klubu Przyjazne Miasto.

Dotacja udzielana jest na wymianę źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i polega na likwidacji palenisk węglowych i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ogrzewania w postaci podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego, ogrzewania olejowego lub pompy ciepła. Do tej pory wydano na ten cel w ostrowie blisko 4 miliony złotych, czego efektem jest zniknięcie z Ostrowa blisko 800 pieców węglowych. Należy również pamiętać, że likwidacja paleniska musi nastąpić dopiero po zawarciu umowa o udzielenie dotacji, na zasadach w niej określonych.

Nasza konsekwentna walka ze smogiem przynosi w Ostrowie pierwsze efekty. Kiedy zaczynaliśmy, w 2015 roku, odnotowano 80 dni w roku, w których przekroczony został dopuszczalny poziom pyłu PM10. W 2019 roku było to już 47 dni. To nadal niemało, jednak chcemy dalej ambitnie walczyć o czyste powietrze w naszym mieście – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.  

Podjęta uchwała Rady Miejskiej zostanie przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. O szczegółach związanych z zasadami przyznawania tegorocznych dotacji oraz o terminie rozpoczęcia naboru wniosków będziemy informować ma łamach naszego portalu.