Prezydent Miasta Beata Klimek oraz Przewodniczący Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji Mateusz Nycek zapraszają Mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego oraz wszystkich zainteresowanych rewitalizacją miasta na ostrowski Rynek na stoisko informacyjno-promocyjne w najbliższy wtorek 27 sierpnia 2019 r. w godz. 15.00-18.00.

– Wieloletni proces rewitalizacji chcemy prowadzić wspólnie z mieszkańcami, stąd w tym roku obok ambitnych i ważnych działań inwestycyjnych, wydzieliliśmy w Ostrowskim Budżecie Obywatelskim specjalną pulę na społeczne zadania rewitalizacyjne – wskazuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

To kolejna pionierska inicjatywa wyróżniająca nasze miasto wśród samorządów całej Polski. Ostrów Wielkopolski jest pierwszym miastem w kraju, gdzie wprowadzono innowację społeczną w formie tzw. Rewitalizacyjnego Budżetu Obywatelskiego.

– W ramach tej nowej kategorii można realizować zadania o charakterze społecznym na obszarze rewitalizacji, który obejmuje Osiedla nr 1 „śródmieście” i Osiedle nr 11 „Powstańców Wielkopolskich”. Wartość jednego zadania rewitalizacyjnego nie może przekraczać 20 000 zł brutto – informuje Milena Tacik, kierownik Biura Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego.

Podczas wtorkowego stoiska mieszkańcy będą mogli uzyskać nie tylko bieżące informacje, ale również bezpośrednią pomoc i wsparcie w wypełnieniu wniosków na zadania rewitalizacyjne w trwającego naboru ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zaprezentowana zostanie miejska koncepcja zagospodarowania terenu Rynku, jak również najnowsze informacje o inwestycjach rewitalizacyjnych i realizacji projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego” dofinansowanego ze środków UE.

– Po intensywnym okresie przygotowawczym, projektowym i przetargowym największe inwestycje rewitalizacyjne wchodzą obecnie w fazę realizacji – wskazuje Mikołaj Kostka, Zastępca Prezydenta Miasta.


Kompleksowy projekt, na który Miasto pozyskało ponad 9 mln złotych dofinansowania z funduszy europejskich obejmuje m.in. modernizację traktu od Placu Rowińskiego, poprzez ul. Wiosny Ludów i tzw. „Deptaku” na ul. Kolejowej, a także modernizację Ogródków Jordanowskich, Amfiteatru w Parku Miejskim oraz przebudowę Sali Sesyjnej i utworzenie Ostrowskiego Centrum Aktywności Lokalnej.


O tym wszystkim będzie można porozmawiać z władzami miasta, przedstawicielami Urzędu Miejskiego i Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji na ostrowskim Rynku już we wtorek w godz. 15.00-18.00.

Jestem przekonany, że kolejna tego rodzaju inicjatywa, po wcześniejszym udanym stoisku informacyjno – promocyjnym na ostrowskim Deptaku, wniesie istotny wkład w realizację procesu rewitalizacji miasta wspólnie z mieszkańcami – podkreśla Mateusz Nycek, przewodniczący Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji.

Ostrowski Komitet Rewitalizacji to społeczny organ opiniodawczy – doradczy Prezydenta Miasta w sprawach związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i oceną procesu rewitalizacji utworzony na podstawie przepisów ustawy o rewitalizacji oraz uchwały Rady Miejskiej. Powołany został Zarządzeniem Prezydent Miasta Beaty Klimek z dnia 31 stycznia 2017 r.

Zobacz również: Ostrów Wielkopolski na Waszych zdjęciach!
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments