fot: GDDKIA

Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na remont z elementami przebudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Fabianów – Czekanów.

Jak informuje GDDKiA Oddział w Poznaniu ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na remont z elementami przebudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Fabianów – Czekanów. Postępowanie zostało podzielone na dwa zadania tj. remont drogi krajowej nr 25 na odcinku Fabianów – Czekanów oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 25 od km 313+950 do km 314+250 z drogą gminną w m. Fabianów

Poprawa bezpieczeństwa ruchu obejmuje poszerzenie jezdni o pas lewoskrętu na skrzyżowaniu z drogą gminną oraz wykonanie azylu dla przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem.
ŹRÓDŁOgddkia.gov.pl