W 2021 roku mają ruszyć prace nad Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków w ramach której mają być zbierane informacje na temat czym ogrzewamy nasze domy.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie bazą danych, w której mają znaleźć się informacje o źródłach ciepła w domach, budynkach wielorodzinnych, budynkach publicznych i lokalach usługowych. Zgłoszeniu będą podlegały wszystkie typy źródeł ciepła, od kotłów na paliwo stałe po pompy ciepła i kolektory słoneczne. Ma to służyć identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków.

Wraz z rozwojem systemy trafiać tam mają również takie informacje jak dane z przeglądów kominiarskich oraz informacje o otrzymanej pomocy finansowej na termomodernizację czy wymianę pieca.

Nieznana jest jeszcze dokładna data wejścia nowych zasad w życie. Mają one zacząć obowiązywać „z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych”, które umożliwią jej wprowadzenie. Według planu w 2021 r. minister właściwy ds. budownictwa opublikuje komunikat uruchamiający deklaracje, a po 3 miesiącach od ogłoszenia komunikatu składanie deklaracji stanie się możliwe. Od tej chwili właściciele i zarządcy nieruchomości będą mieli 12 miesięcy na jej złożenie. Osoby, które w tym czasie wybudują dom będą musiały zgłosić źródło ciepła w ciągu 14 dni od daty jego uruchomienia.

Kto nie złoży deklaracji po uruchomieniu systemy, zapłaci grzywnę.
1 Komentarz. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments

Kolejny obowiązek, a jak nie to karać. Kasy już brakuje.