Ponad rok temu doszło do tragicznego pożaru escape roomu w Koszalinie, w wyniku którego zginęło pięć osób. Niemal natychmiastowo w całej Polsce zostały wszczęte kontrole tego typu obiektów. Działania, prócz straży pożarnej, prowadziły także inne jednostki, m.in. inspektor nadzoru budowlanego czy inspekcja handlowa. Wyniki całorocznej akcji zaprezentował podczas konferencji prasowej wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wspólnie z przedstawicielami inspekcji handlowej w Poznaniu.

W styczniu 2019 roku bezpośrednio po pożarze w Koszalinie działania kontrolne podjęła straż pożarna, która sprawdziła bezpieczeństwo wielkopolskich escape roomów. W drugiej kolejności kontrole prowadził nadzór budowlany oraz inspekcja handlowa.

– W mojej ocenie kluczowy jest moment nie tylko bezpośrednio po wydarzeniach w Koszalinie, ale w dłuższej perspektywie. Musimy powiedzieć „sprawdzam” i ocenić, czy bezpieczeństwo realnie uległo poprawie. Na szczęście wnioski są budujące. Escape roomów jest mniej, ale są bezpieczniejsze – mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Wielkopolski inspektor nadzoru budowlanego skontrolował w samym Poznaniu 39 escape roomów. W 27 lokalach właściciele zaprzestali działalności, w 2 wstrzymano użytkowanie, w 4 obiektach stwierdzono legalność prowadzonej działalności w zakresie prawa budowlanego.
W 1 lokalu prowadzone jest postępowanie w kierunku legalizacji, a w 5 trwa postępowanie wyjaśniające. Poza granicami Poznania wskutek kontroli w 3 przypadkach wstrzymano działalność – 2 lokalizacje we Wrześni i 1 w Koninie. W większości powodem wyłączeń obiektów z użytkowania była samowolna zmiana sposobu użytkowania. W wielu obiektach stwierdzono także nieprawidłowości stanu technicznego, polegające np. na niedrożności lub braku instalacji wentylacyjnych, dróg ewakuacyjnych, niespełnienie warunków dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz braki niezbędnych dokumentów. Kontrole WINB-u miały miejsce w pierwszym półroczu 2019 roku.

Kontrole escape roomów trwały również po działaniach straży pożarnej i nadzoru budowlanego. Inspekcja Handlowa w Poznaniu przyjrzała się, czy przedsiębiorcy wzięli pod uwagę wnioski z kontroli, które miały miejsce w pierwszym kwartale 2019 roku.

– Naszej kontroli podlegała m.in. legalność prowadzonej działalności, prawidłowość uwidaczniania cen oferowanych usług w sporządzonych cennikach oraz prawidłowość naliczania i pobierania opłat za wykonane usługi, bezpieczeństwo świadczonych usług, regulaminy świadczonych usług oraz prawidłowość i rzetelność informacji uwidacznianych na stronach sklepów internetowych w przypadku oferowania usług za pośrednictwem Internetu – tłumaczy Elżbieta Wełnitz-Kędra, wielkopolski wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.

Nieprawidłowości w escape roomach dotyczyły przede wszystkim braku regulaminów, informacji o cenach, dbałości o bezpieczeństwo w trakcie korzystania z usługi czy niepełnych informacji o usłudze. Skontrolowano 12 escape roomów, w ramach których wystąpiły 4 nieprawidłowości, jednak żadna z nich rażąco nie wpływała na zagrożenie życia lub zdrowia klientów.

Wnioski z kontroli escape roomów

– Na rynku escape roomów w Wielkopolsce pozostali głównie ci przedsiębiorcy, u których nie pojawiają się nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa zauważa Łukasz Mikołajczyk.

Przyczyniły się do tego intensywne kontrole prowadzone w pierwszym kwartale 2019 roku przez straż pożarną i nadzór budowlany. Jak zauważa inspekcja handlowa, zmianie uległa także świadomość przedsiębiorców, którzy prowadzili escape roomy. Coraz większy odsetek przedsiębiorców zawiera umowy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a w każdej z skontrolowanych placówek zostały przygotowane miejsca niezbędne do przeprowadzenia pierwszej pomocy przedmedycznej.


– Przedsiębiorcy coraz chętniej szkolą się w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, podnoszą wiedzę i umiejętności związane z branżą. W skrócie, coraz lepiej i staranniej przygotowują pokoje zagadek – tłumaczy Elżbieta Wełnitz-Kędra.

Inspekcja handlowa sprawdziła również wielkopolskie sale zabaw. Przeprowadzono kontrole w 11 tego typu obiektów w Wielkopolsce. W większości stwierdzono nieprawidłowości, m.in. zerwane siatki zabezpieczające czy łatwy dostęp do instalacji elektrycznych.

Według wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka kontrole w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży mają szczególne znaczenie.

– Dzieci i młodzież poszukują rozrywki, nie zawsze myśląc o ewentualnych konsekwencjach. Dlatego musimy zadbać o to, by te konsekwencje maksymalnie ograniczać i działać prewencyjnie, wyprzedzająco. To jest też nasz obowiązek, a kontrole pozwalają weryfikować to, co w przyszłości może prowadzić do przykrych i tragicznych wydarzeń – dodaje Łukasz Mikołajczyk.

W 2020 roku inspekcja handlowa w Poznaniu zamierza przeprowadzać kontrole w obszarze escape roomów, sal zabaw, parków trampolin, ścian wspinaczkowych czy skoków na bungee. Z kolei 11 lutego 2020 r. wojewoda wielkopolski powoła zespół ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
ŹRÓDŁOWielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments