Podczas ostatnie Sesji Radni powiatowi jednogłośnie przyjęli Budżet Powiatu Ostrowskiego na rok 2022. Jest to jedna z najważniejszych uchwał samorządowych.

Budżetowe posiedzenie Rady Powiatu Ostrowskiego odbyło się 29 grudnia 2021 r. w formule hybrydowej. Na Sali konferencyjnej obecni byli jedynie Przewodniczący Rady, starostowie oraz szefowie klubów. Pozostali radni uczestniczyli w posiedzeniu zdalnie.

Dochody budżetu wyniosą 182.984 391 zł, a wydatki przekroczą kwotę 214 500 095 zł.

Szczegółowe założenia i planowane inwestycje omawialiśmy podczas niedawnego wspólnego posiedzenia komisji od tego czasu niewiele się zmieniło m.in. zwiększyła się kwota przeznaczona na wydatki, w których po raz drugi znacznie przekroczymy 200 mln – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski. -Budujące jest to, że już na początku roku na wydatki majątkowe – na inwestycje przeznaczamy ok. 30 mln zł, na zadania drogowe ponad 21 mln. Wierzę, że pozyskując środki z różnych źródeł uda się nam te kwoty w ciągu roku jeszcze zwiększyć.

Starosta Ostrowski podkreślił, że tym co go niepokoi jest zwiększająca się inflacja, która ma wpływ na koszty bieżącego funkcjonowania instytucji i placówek oraz koszt obsługi zadłużenia a także niedoszacowana subwencja oświatowa.

W głosowaniu za przedstawionym projektem budżetu opowiedziało się 27 radnych.

Ze środków budżetowych w 2022 roku realizowanych będzie kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych. Kontynuowane będą duże zadania drogowe Rososzyca – Wielowieś, Gorzyce – Nabyszyce, ścieżki rowerowe do Bonikowa i z Mojej Woli do Sośni oraz modernizacja jezdni.

Realizowane będą również takie zadania jak: poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej z ulicą Ostrowską w miejscowości Skalmierzyce oraz na skrzyżowaniu ulicy Limanowskiego z Kasprowicza w Ostrowie. Przebudowa drogi na odcinku od m. Kotowiecko do granicy powiatu w m. Głóski, przebudowa drogi w Gutowie, Lewkowie oraz Biskupicach Ołobocznych. Budowa sygnalizacji świetlej w Raszkowie, rozbudowa drogi w Raszkowie, ulica Pleszewska oraz w Lamkach.

W sferze oświatowej z największymi inwestycjami będą budowa Poradni Psychologiczna-Pedagogicznej oraz kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych. W szpitalu dokończona zostanie budowa bloku operacyjnego oraz zaplanowano remont oddziału laryngologicznego, ostatniego oddziału w budynku głównym wymagającego remontu.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments