Do końca września mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego mogą składać wnioski
o realizację zadań publicznych w ramach Inicjatywy lokalnej na 2020 rok. Mieszkańcy składający wnioski w ramach tego mechanizmu mogą, ze strony urzędników, liczyć na pomoc przy wypełnianiu formularzy.

Potrzebny formularz można pobrać z zakładki „Inicjatywa lokalna” na stronie internetowej Urzędu Miejskiego lub osobiście w Referacie Obsługi Mieszkańca (parter UM).

– Wszystkich tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat mechanizmów Inicjatywy lokalnej lub uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosków zapraszamy do ostrowskiego Urzędu Miejskiego, do Biura Inicjatyw i Konsultacji Społecznych – pokój 321. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 62 58 22 321 – informuje Milena Tacik, kierownik Biura Inicjatyw i Konsultacji Społecznych .

Inicjatywa lokalna jest formą współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy, którzy uznają, że konieczna jest określona inwestycja lub działanie występują z wnioskiem w tej sprawie do Prezydenta Miasta. To narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy Ostrowa, we współpracy z samorządem, mogą podjąć działania na rzecz realizacji zadań publicznych. Celem podejmowania inicjatywy lokalnej jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia lokalnej społeczności.

– Tak Inicjatywa lokalna, ale także budżet obywatelski to narzędzia, które dają mieszkańcom realny wpływ na to, co powinno zostać w mieście wykonane. Pomysł, który zostanie zawarty we wniosku może mieć rzeczywiste przełożenie na rozwój Ostrowa. To z jednej strony inwestycje, jak: parkingi, chodniki, ulice, ścieżki rowerowe, place zabaw, ale z drugiej organizacja festynu lub wystawy. Gorąco zachęcam do składania wniosków. Ostrowianie mają znakomite pomysły i wierzę, że potwierdzą to i tym razem – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Inwestycje, które mogą być realizowane w ramach Inicjatywy lokalnej, to m. in.: budowa drogi, wykonanie oświetlenia, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa boiska, budowa placu zabaw lub siłowni zewnętrznej. Projekty społeczne mogą dotyczyć np. zorganizowania wystawy fotografii, przeprowadzenia akcji informacyjnych dotyczących ważnych tematów, rajdu rowerowego, imprezy integracyjnej dla sąsiadów.

Ostrowianie mogą składać wnioski bezpośrednio – tworząc grupę inicjatywną oraz za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działania podejmowane przez mieszkańców nie mogą służyć realizacji celów statutowych organizacji pozarządowych, które występują w ich imieniu.

– Pomoc organizacji może polegać np. na wsparciu merytorycznym przy pisaniu wniosku, czy w skompletowaniu dokumentacji. Należy pamiętać, że teren na którym realizowana będzie inwestycja musi być własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – dodaje Milena Tacik.

Dzięki Inicjatywie zrealizowanych zostało wiele inwestycji przeznaczonych dla najmłodszych mieszkańców. To m.in. plac zabaw przy ul. Rataja oraz plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Budowlanych. W ramach tego miejskiego narzędzie powstało również boisko wielofunkcyjne z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 11 oraz boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 13. Pula środków przeznaczona w budżecie miasta na realizację zadań w ramach infrastruktury technicznej wynosi milion złotych natomiast w ramach infrastruktury społecznej 15 000 zł.
ŹRÓDŁOUM Ostrów
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments