Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej przegłosowano uchwałę wstrzymującą likwidacji Centrum Rozwoju Komunalnego. Wniosek o włączenie do porządku obrad takiej uchwały zgłosił wiceprezydent Mikołaj Kostka w imieniu Beaty Klimek.

Projekt został dodany dzisiaj do porządku obrad, jednak część radnych nie zgadzało się z takim włączeniem do obrad takiej uchwały. Projekty powinny bowiem zaopiniować Komisja Budżetowa oraz Komisja Gospodarki Miejskiej. Opinie decyzją przewodniczącego Rady Miejskiej miały zostać wydane w trakcie zarządzonej przerwy.

– To jest brak szacunku dla naszych mieszkańców, żeby proponować tak istotne kwestie i kazać je opiniować w trakcie 20-30 minut – mówiła radna Milena Kowalska.

Radny Jakub Paduch proponował zarządzenie przerwy do 28 lutego. Wniosek nie został przyjęty.

Ostatecznie radni po burzliwej dyskusji przegłosowali uchylenie uchwały nr LI/586/2018 Rady Miejskiej Ostrowa z dnia 30 sierpnia 2018 w sprawie procesu rozwiązania spółki działającej pod firmą Centrum Rozwoju Komunalnego Spółka Akcyjna. W głosowaniu 11 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 9 było przeciwnych, 2 nie oddało głosu, 1 radny był nieobecny.

 

Do sprawy odniósł się również Zarząd Centrum Rozwoju Komunalnego.

Zarząd Centrum Rozwoju Komunalnego pozytywnie przyjmuje decyzję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego o uchyleniu uchwały z poprzedniej kadencji
w sprawie przystąpienia do procesu likwidacji Centrum Rozwoju Komunalnego. Jest to decyzja racjonalna i odpowiedzialna, która pozwoli dalej rozwijać ambitne i potrzebne miastu projekty z pełną wiarygodnością wobec wielu obecnych i przyszłych partnerów instytucjonalnych, naukowych i gospodarczych.

– Decyzja Rady Miejskiej kończy polityczną dyskusję i pozwala dalej prowadzić merytoryczne działania. Stało się tak, jak przewidywałem już kilka miesięcy temu.
W nowej Radzie Miejskiej zwyciężyła chęć budowania nowoczesnej gospodarki komunalnej. Bardzo dziękuję tym radnym, którzy podeszli do sprawy racjonalnie, odpowiedzialnie i perspektywicznie – podsumowuje Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments