Tak jak w ubiegłych latach do 30 września można składać wnioski kierowane do Zarządu Powiatu Ostrowskiego o dofinansowanie prac związanych z konserwacją, restauracją zabytków oraz roboty budowlane prowadzone przy zabytkach by ratować cenne zabytki powiatu ostrowskiego. Wnioski rozpatrywane będą podczas przydzielania środków w roku 2024.

Dzięki powiatowym dotacjom na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego w ostatnich latach odnowiono kilkanaście obiektów, wśród których były nie tylko budynki czy okazałe eksponaty ale także najmniejsze detale. Przed niszczeniem uratowane zostały m.in. wnętrza budynków, ołtarze w kościołach, krzyże, także te przydrożne, rzeźby, obrazy, figury czy dekoracje.

W ubiegłym roku budżetowym 2022 Powiat Ostrowski przeznaczył 175 tys. zł na dofinansowanie prac przy zabytkach. Prace renowacyjne i remonty zakończyły się w tym samym roku. Wtedy Powiat Ostrowski współfinansował prace konserwatorskie i naprawcze polichromii drewnianego stropu wraz z polichromią lisic i ram okiennych w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Droszewie, ceglanej elewacji kościoła p.w. Narodzenia NMP i św. Józefa (XIII w.) w Sobótce, ołtarza głównego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie czy rewitalizację ścian i stropów we wnętrzu najstarszej XVIII-wiecznej części kościoła pw. Św. Marcina w Odolanowie.

Wnioski kierowane do Zarządu Powiatu Ostrowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego można składać do Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim do 30 września 2023 roku.

Zgodnie z zapisami uchwały nr XLII/360/2014 z 29 października 2014 roku w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments