Na najbliższej Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego radni zajmą się uchwałą w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Zgodnie z projektem nowe stawki parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Ostrowie będą wynosić:

Oplata za jednorazowy postój:

a) za pierwszą godzinę parkowania – 2,50 zł

b) za drugą godzinę parkowania – 3,00 zł

c) za trzecią godzinę parkowania – 3,50 zł

d) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania – 2,50

Oplata abonamentowa zwykła za postój wynosi:

a) za okres jednego tygodnia – 75,00 zł

b) za okres dwutygodniowy – 140,00 zł

c) za okres jednego miesiąca (od dnia X danego miesiąca do dnia /X- I / miesiąca następnego) – 270,00 zł

d) dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania – za okres jednego miesiąca kalendarzowego – 15,00 zł

Oplata za parkowanie na wydzielonych stanowiskach postojach zastrzeżonych znakiem P-20 (tzw. koperta) i znakiem D-18a na prawach wyłączności, wynosi miesięcznie:

a) za okres 8 kolejnych godzin w ciągu doby – 600,00 zł

b) całodobowo – 800,00 zł

Oplata abonamentowa za postój pojazdu osoby pracującej w Strefie Płatnego Parkowania lub osoby posiadającej nieruchomość w Strefie Płatnego Parkania wynosi:

a) za okres jednego tygodnia – 50,00 zł

b) za okres dwutygodniowy – 90,00 zł

c) za okres trzytygodniowy – 130,00 zł

d) za okres jednego miesiąca (od dnia X danego miesiąca do dnia 7t-1/ miesiąca następnego) 160,00 zł

e) za okres 1 kwartału – 420,00 zł

Oplata dodatkowa za nie uiszczenie opiaty za parkowanie wynosi:

a) uiszczona w ciągu 3 dni od daty nieopłacenia postoju – 20,00 zł

b) uiszczona po terminie określonym w pkt 5 a – 80,00 zł

Stawką zerową opłaty parkingowej objęte są postoje:

a) pojazdów pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, służb miejskich itp. podczas realizacji prac utrzymaniowych i usuwania awarii,

b) pojazdów osób niepełnosprawnych posiadających uprawnienia określone w art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. ( Dz. U. 2022 r. poz. 988 t. j.), posiadający legitymację potwierdzającą to uprawnienie, lecz tylko na wyznaczonych dla nich miejscach,

c) taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju między znakami D-19 (Postój taksówek) i D-20 (Koniec postoju taksówek),

d) pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na wyznaczonych dla nich przystankach,

e) pojazdów jednośladowych.

f) samochodów służbowych Urzędu Miejskiego,

g) samochodów służbowych Starostwa Powiatowego,

h) samochodów służbowych Straży Miejskiej.

Oplata abonamentowa m postój pojazdu osoby niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności, pozostającej w związku z dysfunkcją narządów ruchu wynosi:

a) za okres jednego miesiąca (od dnia X danego miesiąca do dnia /X-1/ miesiąca następnego) – 12,50 zł

b) za okres jednego roku -125,00 zł.

Do tej pory opłata za pierwsza godzinę parkowania wynosi 2zł, za drugą godziną 2,4zł, za trzecią 2,80zł, a za czwartą i olejną 2zł. Tańsze były również kary za nie uiszczenie opłaty za parkowanie. Obecnie jeśli zapłacimy w ciągu 3 dni od daty nieopłacenia postoju jest to 15zł, a po tym terminie 50zł.

Zgodnie z projektem powiększy się również obszar Strefy Płatnego Parkowania w Ostrowie. O planach powiększenia pisaliśmy w marcu tego roku. Więcej na ten temat>>

Dodatkowo strefa ma objąć ulice: Sienkiewicza, Ogrodową, część ulicy Wojska Polskiego (od ul. Kolejowej do parkingu Arena Ostrów) oraz Powstańców Wielkopolskich – parking przy Urzędzie Miejskim.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały – obserwuje się stały wzrost deficytu miejsc postojowych w obszarze strefy płatnego parkowania. Deficyt miejsc parkingowych wynika z bardzo szybkiego wzrostu liczby samochodów, a niska stawka opłat za postój w strefie płatnego parkowania nie zachęca do krótkiego czasu parkowania. W związku z powyższym zaszła potrzeba rozszerzenia obszaru strefy płatnego parkowania, zmiany stawek opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, zmiany zasad obowiązywania identyfikatora dla mieszkańca oraz ustalenia sposobu ich pobierania. Przedstawione zmiany powinny wpłynąć na poprawę wykorzystania miejsc parkingowych w centrum miasta.

Głosowanie nad projektem odbędzie się na najbliższej Sesji Rady Miejskiej Ostrowa w dniu 25 maja. Jeśli zostanie przegłosowana wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

To nie jedyna zmiana wysokości opłat jaką zajmą się na najbliższej sesji Radni Miejscy. Przygotowany został również projekt zmian cen biletów wstępu na Basen Miejski.
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments

Przejęzyczenie redaktora ” Straty Miejskiej.” Jak trsfnie i pięknie napisane, po co komu oni .

Last edited 2 lat temu by mylik