Urząd Miejski Ostrów Wielkopolski

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadzą kontrolę szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Pracownicy będą składać wizyty lub wysyłać wezwania do mieszkańców, których nieruchomości wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych.

Celem kontroli jest zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska naturalnego gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych. Jest to niezbędne dla zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Właściciele lub użytkownicy nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych – zobowiązani są do opróżniania ich z częstotliwością uniemożliwiającą ich przepełnienie nie rzadziej niż raz na kwartał. Z kolei właściciele lub użytkownicy nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków – zobowiązani są do usuwania osadów z tych zbiorników zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji, nie rzadziej niż raz na rok.

Kontrole wynikają z obowiązku jaki spoczywa na Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każdy z pracowników Urzędu będzie miał przy sobie identyfikator oraz upoważnienie. Na żądanie powinien okazać taki dokument.

Zobacz również: Ostrowscy maturzyści poznali wynik matur
ŹRÓDŁOUM Ostrów
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments