Podczas jutrzejszej sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego odbędzie się głosowanie w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin.

Radny PIS Leszek Witoń złożył projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Ostrów Samorządowej Karty Praw Rodzin. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu – „Celem projektowanej uchwały jest urzeczywistnienie potwierdzonej przez ustrojodawcę w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot” poprzez wzmocnienie rodziny jako podstawowej wspólnoty społecznej oraz zapewnienie jej ochrony przed wpływami ideologii podważających jej autonomię i tożsamość.”

W karcie wyszczególniono punkty dotyczące praw rodziców i dobra dziecka w szkole oraz przedszkolu, praw rodzin w polityce społecznej gminy, promocji dobrych praktyk dotyczących praw rodzin w biznesie, monitorowanie i egzekwowania praw rodzin oraz tworzeniu prawa przyjaznego rodzinie.

Karta posiada charakter deklaracji moralnej, która nie nakłada na samorząd prawnego obowiązku podjęcia konkretnych działań, jednak jasno wytycza mu kierunki możliwych, zgodnych z prawem działań.

Wiele osób sprzeciwia się przyjmowaniu karty w samorządach, gdyż nie mówi ona wprost o osobach LGBT, to jednak mówi o wsparciu rodziny rozumianej jako związek kobiety i mężczyzny. Zobowiązuje ona również samorządy m.in. do odmowy finansowania projektów, które podważają rolę tak rozumianej rodziny. Dotyczy to na przykład projektów organizacji pozarządowych dotyczące promocji równości i tolerancji wobec osób LGBT.

Poniżej pełna treść projektu uchwały wraz z Samorządową Kartą Praw Rodzin.

Głosowanie nad kartą odbędzie się podczas XXVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 października 2020. Kartę negatywnie zaopiniowała Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa.

Czy miasto Ostrów powinno przyjąć Samorządową Kartę Praw Rodzin?
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments