Podczas XX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli interpelacje w sprawie nagród i premii oraz o udostępnienie wszystkich dokumentów dotyczących składowiska odpadów w Psarach. Odnieśli się oni jednak również do kilku kwestii i decyzji, które podejmowane były w ostatnim czasie przez prezydent miasta oraz radnych miejskich.

W pisemnej interpelacji zaapelowali oni między innymi aby Prezydent Miasta i radni Rady Miasta Ostrowa „zaprzestali apeli, które nie mają żadnego znaczenia, a są świadomie wygłaszane w celach propagandowych i aby prowadzić wyrafinowaną walkę polityczną. Nawet głosowanie nad nimi są sztuczne i nie mają żadnej mocy sprawczej.

Przypominamy ostatnie apele przyjęte przed radnych skierowane były między innymi do premiera w sprawie przystąpienia przez Polskę do Zielonego Ładu Unii Europejskiej i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050r., apel w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego oraz apel w sprawie kolei dużych prędkości. Radni PIS nie głosowali lub byli przeciw. Pisaliśmy o tym TUTAJ>>> oraz TUTAJ>>>

W złożonym przez radnych PIS dokumencie poruszone zostały również kwestie ostrowskiego wysypiska odpadów, kolei dużych prędkości, składowiska węgla, oszczędnościach w samorządzie, polityki ekologicznej. Nie były to jednak pytania ale własna ocena tych kwestii. Na koniec złożonej interpelacji padło zapytanie o nagrody o premie i wysypisko w Psarach, gdzie nie zapytano o sprawy o których autorzy interpelacji pisali na czterech wcześniejszy stronach.

Zachęcamy do przeczytania całej złożonej interpelacji:

Wyjaśniamy również, że interpelacje radni mogą składać w sprawach dotyczących gminy, miasta do prezydenta, wójta. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu i powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Interpelacje składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie prezydentowi.