Jedną z pozycji programu wyborczego burmistrza Nowych Skalmierzyc była tajemniczo brzmiąca „świetlica miejska”. Co kryje się pod tym hasłem?

 

– Uważam, że jest to pomysł, który może okazać się kluczowy dla oferty kulturalnej oraz społecznej całej gminy. Z idei zwykłej świetlicy wyszliśmy do nowatorskiego projektu, który rozwiązuje wiele potrzeb naszych mieszkańców – podkreśla burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. – Przychodzi do mnie sporo osób, z którymi rozmawiam o kierunkach rozwoju naszej wspólnoty. Dostrzegam także potrzeby, które dotychczas były marginalizowane.

Czym w takim razie ma być świetlica miejska? Samorząd Nowych Skalmierzyc wykonał do tej pory wstępną analizę potrzeb społecznych oraz zlecił stworzenie koncepcji architektonicznej nowego budynku. Zakłada ona rozbudowę Starego Kina przy ul. Mostowej o nowe funkcje. Byłaby to przestrzeń dla centrum kultury i biblioteki a także znalazłyby się tam takie pomieszczenia jak klub seniora, harcówka, siłownia z salą fitness oraz biuro dla organizacji pozarządowych.

– Zależy nam na konsultowaniu projektu z mieszkańcami oraz organizacjami. Zostawiamy sobie na to dużo czasu, aby finalny projekt mógł sprostać oczekiwaniom. Otwieramy się także na potrzeby seniorów, aby stworzyć im godne miejsce na spędzanie wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań – podkreśla zastępca burmistrza Agnieszka Sipka.

Skomasowanie wielu funkcji w jednym obiekcie stwarza nie tylko racjonalne oszczędności późniejszego utrzymania, ale także zupełnie nowe możliwości międzypokoleniowej wymiany doświadczeń.

Dotychczasowa koncepcja inwestowania w gminną kulturę, która pojawiła się przy okazji pozyskania dworca w Nowych Skalmierzycach zakładała niezwykle ambitne, ale i kosztowne zagospodarowanie tegoż budynku. Zgodnie z powstałym projektem miała się tam znaleźć siedziba centrum kultury, biblioteki, skromna przestrzeń dla organizacji pozarządowych i muzeum pszczelarstwa.

Świetlica wiejska Nowe Skalmierzyce

– Był to obiekt, w który wkomponowano nowe funkcje, często nieużyteczne z uwagi na zabytkowe wnętrza. I tak mieściłaby się tam sala widowiskowa mniejsza niż w Starym Kinie, a książki znajdowałyby się na strychu i byłyby każdorazowo znoszone przez pracowników. Obrany kierunek, w wyniku braku wsparcia finansowego z innych źródeł niż budżet samorządu, kosztów remontu- ponad 30 mln. zł bez wyposażenia, licznych problemów logistycznych itp. nie ma obecnie większej szansy na realizację. Mam inny pomysł na dworzec, który przedstawię w odpowiednim czasie– powiedział burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

Obiekt będzie służył społeczności całej Gminy Nowe Skalmierzyce, a bogata oferta planowanych zajęć ma być konkurencyjna do oferowanych przez inne centra kultury w okolicy, gdzie wielu utalentowanych mieszkańców pobiera obecnie naukę tańca, śpiewu czy gry na instrumentach muzycznych.

Świetlica wiejska Nowe Skalmierzyce

Projekt świetlicy miejskiej szacowany jest na ok.7.000.000 zł. Samorząd podkreśla, że będzie szukał możliwości dofinansowania budowy z różnego rodzaju projektów, aby ostateczny koszt dla gminy był jak najmniejszy. Koncepcja architektoniczna dostępna jest na stronie internetowej samorządu oraz w siedzibie urzędu- w Referacie Kultury, Sportu oraz Promocji Gminy. Zapraszamy do wyrażania opinii, aby ostateczny kształt oraz funkcje obiektu były dostosowane do potrzeb lokalnej społeczności.
ŹRÓDŁOUMiG Nowe Skalmierzyce, Aleksander Liebert
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments