Dane kontaktowe, telefony Urzędów i Instytucji Powiatu Ostrowskiego

Dane kontaktowe do Urzędów i Instytucji Powiatu Ostrowskiego, miasta Ostrowa Wielkopolskiego i gmin Ostrów, Raszków, Odolanów, Przygodzice, Nowe Skalmierzyce, Sieroszewice, Sośnie.

Teraz wszystkie najważniejsze telefony, adresy dostępne są w jednym miejscu.

Ostrów WielkopolskiMIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
aleja Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Centrala telefoniczna – tel.: (+48) 62 58 22 400, (+48) 62 591 78 88
Sekretariat Prezydenta Miasta – tel.: (+48) 62 736 43 10
Faks – tel.: (+48) 62 736 64 07
Kontakt elektroniczny
e-mail: um@umostrow.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza – ePUAP:/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

PRZYDATNE TELEFONY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Europejski Numer alarmowy – 112
Policja 997
Komenda Powiatowa Policji 62 737 72 00
Straż Pożarna 998
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 62 332 42 90
Pogotowie Ratunkowe 999
Szpital Miejski w Ostrowie 62 595 11 00

Straż Miejska 62 738 89 43, dyżurny Straży Miejskiej 62 738 89 40

Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994, 62 738 77 12
Pogotowie Ciepłownicze 993, 62 735 86 30

Urząd Skarbowy 62 59 55 100
Zakład Ubezpieczę Społecznych ZUS 62 735 71 00
Państwowa Inspekcja Pracy 61 628 40 00

Miejski Zakład Komunikacji 62 737 61 10
Miejski Zakład Oczyszczania 62 733 81 30
Miejski Zarząd Dróg 62 735 25 76


powiat ostrowskiPOWIAT OSTROWSKI
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
aleja Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Centrala telefoniczna – tel.: (+48) 62 73 78 400
Sekretariat – tel.: (+48) 62 73 78 402
Faks – tel.: (+48) 62 73 78 433
Kontakt elektroniczny
e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /9mq2h9ht1m/SkrytkaESP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla potrzeb systemu Pojazd i Kierowca: www.esp.pwpw.pl

Godziny otwarcia Starostwa Powiatowego
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Godziny przyjmowania interesantów przez Wydział Geodezji
poniedziałek: 8.00 – 15.00
wtorek – piątek: 8.00 – 14.30

Godziny przyjmowania interesantów przez Referat Rejestracji Pojazdów
Ostrów Wielkopolski
poniedziałek: 7.00 – 15.00
wtorek – piątek: 7.00 – 14.00
Odolanów
poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.00 – 14.00
1-szy wtorek miesiąca 7.00 – 12.00
Nowe Skalmierzyce
poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 8.00 – 15.00
1-szy wtorek miesiąca 8.00 – 12.00

Godziny przyjmowania interesantów przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów
poniedziałek: 8.00 – 15.00
czwartek: 8.00 – 15.00

Godziny przyjmowania interesantów przez Referat Architektury i Budownictwa
poniedziałek – piątek: 8.30 – 15.30


Gmina OstrówGMINA OSTRÓW

Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski
al. Powstańców Wielkopolskich 12
63-400 Ostrów Wielkopolski

 

tel. 62 735 11 90
e-mail: kancelaria@ostrowwielkopolski.pl
czynny od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30


OdolanówODOLANÓW

Urząd Gminy i Miasta Odolanów
Rynek 11
63-430 Odolanów

 

tel. 62 733 15 81, 62 733 15 16
fax: 62 733 38 92
e-mail: sekretariat@odolanow.pl
czynny w poniedziałki 8.00 – 16.00
od wtorku do piątku 7.00 – 15.00


PrzygodzicePRZYGODZICE

Urząd Gminy Przygodzice
pl. Powstańców Wlkp. 2
63-421 Przygodzice

 

tel.: +48 62 592 77 22, fax: +48 62 592 70 00
email: ugp@przygodzice.pl
czynny w poniedziałki 8.00 – 16.00
od wtorku do piątku 7.00 – 15.00


RaszkówRASZKÓW

Urząd Gminy i Miasta Raszków
ul. Rynek 32
63-440 Raszków

 

tel.: +48 062 734 35 11, fax: +48 062 735 06 65
e-mail: kancelaria@raszkow.pl
czynny od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00


SieroszewiceSIEROSZEWICE

Urząd Gminy Sieroszewice
ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice

 

tel. 62 73 96 076, 62 73 96 089, tel. 62 73 96 023
fax. 62/73 96 456
e-mail: sieroszewice@sieroszewice.pl
czynny od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30


SośnieSOŚNIE

Urząd Gminy Sośnie
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie

 

tel. 62 739 39 10, fax: 62 739 39 33
e-mail: sosnie@sosnie.pl
czynny od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30


Nowe SkalmierzyceNOWE SKALMIERZYCE

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8
63-460 Nowe Skalmierzyce

 

tel. 62 762 97 00, fax. 62/762 97 49
email: sekretariat@noweskalmierzyce.pl
czynny w poniedziałki 8.00 – 16.00
od wtorku do piątku 7.30 – 15.30