W Ostrowie Wielkopolskim jest obecnie łącznie 37 defibrylatorów. Niestety, nie wszystkie są dostępne przez całą dobę.

W czerwcu radny miejski Adam Wasiela złożył interpelacje w sprawie ilości defibrylatorów znajdujących się w Ostrowie Wielkopolskim. Jak wynika z udzielonej odpowiedzi przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim „według zebranych informacji, na dzień sporządzenia odpowiedzi, w miejscach publicznych jest dostępnych 36 defibrylatorów i 1 w innym miejscu„.

Niestety większość nie jest dostępna całodobowo. Można z nich skorzystać w razie potrzeby w godzinach urzędowania Urzędów, czy też otwarcie miejskim, czy powiatowych instytucji.

Defibrylator to urządzenie medyczne służące do przeprowadzania zabiegu defibrylacji serca. Jego zadaniem jest unormowanie migotania komór serca. W przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia, w połączeniu z prowadzoną resuscytacją krążeniowo – oddechową, jest jedynym sposobem na uratowanie życia. Dlatego też czym większa ich dostępność, tym większe szanse na uratowanie komuś życia, kto będzie potrzebował natychmiastowej pomocy.

Lista miejsc, gdzie są dostępne defibrylatory w Ostrowie Wielkopolskim:

1. Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18

– w budynku, po lewej stronie za wejściem głównym

W godzinach pracy Urzędu Miejskiego, w dni robocze od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00

2. Straż Miejska w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kościuszki 12a

– w budynku, klatka schodowa na półpiętrze

W godzinach pracy Straży Miejskiej, w dni robocze od poniedziałku do piątku 8:00 – 23:00

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 17

– w budynku, na korytarzu przy sekretariacie pok. 10

W godzinach pracy MOPS, w dni robocze od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

4. Ostrowskie Centrum Kultury, Ostrów Wielkopolski, ul. Wolności 2

– w budynku, hol, przy wejściu od ul. Raszkowskiej, po lewej stronie

W godzinach pracy OCK, w dni robocze od poniedziałku do piątku 8:00 – 21:00, soboty i niedziele w czasie każdego wydarzenia, w okresie wakacji od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00

5. Stowarzyszenie „Przyjazny Zębców” w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Rataja 5

– w budynku, pomieszczenie Klubu Seniora, duża sala

W godzinach otwarcia Klubu Seniora, w dni robocze od poniedziałku do piątku 12:00 – 18:00 oraz podczas organizowanych festynów

6. Dzienny Dom „Senior +” w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Raszkowska 39

– w budynku, na parterze po lewej stronie, w pokoju administracyjnym

W godzinach pracy Dziennego Domu „Senior +”, w dni robocze od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

7. 3MK ARENA OSTRÓW w Ostrowie Wielkopolskim, ul. A. Kowalczyka 1

– w budynku, wejście nr 7, po prawej stronie w recepcji

W godzinach otwarcia ARENY, w dni robocze od poniedziałku do piątku 6:00 – 23:00 oraz podczas każdego wydarzenia

8. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 138

– w budynku administracji, hol na pierwszym piętrze, przy wejściu do sekretariatu

Całodobowo – po zgłoszeniu do pracowników ochrony, przy bramie głównej zakładu

9. Targowiska Miejskie w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Targowa 1

– duża wiata, budynek z sanitariatami

W dni robocze od poniedziałku do piątku 7:00-14:30, soboty 7:00-14:00

10. CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Plażowa 10

– Restauracja Plażowa Podczas otwarcia lokalu (lokal nie ma ustalonych stałych dni i godzin otwarcia)

Uwaga: w czasie sezonu kąpielowego na kąpielisku strzeżonym, zlokalizowanym na terenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Piaski-Szczygliczka, AED jest w dyspozycji ratowników WOPR

11. Autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

– 15 sztuk, po jednym w oznakowanym piktogramem AED pojeździe, wewnątrz pojazdu na przednim nadkolu

W godzinach kursowania autobusów na liniach regularnych

12. Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej EDUKATOR w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Tuwima 12

– w budynku, hol główny po prawej stronie za wejściem głównym

W godzinach pracy szkoły, w dni robocze od poniedziałku do piątku 6:30-17:00

13. Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 16

– w budynku, na parterze, po lewej stronie za wejściem głównym, w biurze podawczym

W godzinach pracy Starostwa Powiatowego, w dni robocze od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00

14. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolski, ul. Wolności 29a

– w budynku na parterze pomieszczenie nr 2

W godzinach pracy PUP, w dni robocze od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

15. Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 23

– na zewnątrz budynku, przy wejściu głównym

Całodobowo

16. Urząd Gminy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Gimnazjalna 5

– w budynku, hol główny po prawej stronie

W godzinach pracy Urzędu Gminy, w dni robocze od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

17. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Odział w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wysocka 1B

– w budynku, wejście B na parterze, na wprost drzwi wejściowych

Wejście B, w godzinach pracy ZUS, w dni robocze: poniedziałek 6:30 – 17:00, od wtorku do piątku 6:30 – 15:00.

Wejście A, całodobowo – po zgłoszeniu do pracowników portierni.

18. Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Chłapowskiego 45

– w budynku na parterze, po lewej stronie za portiernią

W godzinach pracy Urzędu Skarbowego, w dni robocze: poniedziałek 7:30 – 18:00, od wtorku do piątku 6:30 – 15:00

19. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Sądowa 2

– w budynku, parter na korytarzu za bramką kontrolną

W godzinach pracy Sądu Rejonowego, w dni robocze od poniedziałku do piątku 7:15 – 15:15

20. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 32

– w budynku, przy wejściu głównym

W godzinach pracy Sądu Rejonowego, w dni robocze od poniedziałku do piątku 7:15 – 15:15

21. Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37

– w budynku, na parterze, po lewej stronie za wejściem głównym, w pomieszczeniu służby ochrony

W godzinach pracy Prokuratury Okręgowej, w dni robocze od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

22. Dworzec PKP w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Dworcowa 1

– w budynku dworca, hol, po prawej stronie za wejściem głównym

Całodobowo

23. Sklejka EKO S.A. Ostrów Wielkopolski, ul. Reymonta 35

– w budynku, hala produkcyjna

Całodobowo – po zgłoszeniu do pracownika portierni
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments