Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Psarach w imieniu pracowników i mieszkańców dziękuje wszystkim darczyńcom i osobom, które bezinteresownie pomogły w trudnym czasie epidemii.

Dom Pomocy Społecznej w Psarach od 7 kwietnia do 19 maja pozostawał w kwarantannie w związku z zakażeniem personelu oraz mieszkańców koronawirusem. W tym czasie wiele osób wsparło placówkę zarówno rzeczowo poprzez przekazywanie środków ochrony, dezynfekujących jak i osobiście poprzez wolontariat, pracując w DPS-ie.

Wszystkim darczyńcom oraz ludziom dobrej woli właśnie za tą bezinteresowną pomoc, wsparcie materialne i finansowe oraz za wszystkie dobre słowa, które otrzymali pracownicy jak i mieszkańcy w tym trudnym czasie epidemii COVID – 19 dziękuje Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Psarach Milena Przybylska