Urząd Miejski Ostrów Wielkopolski

Do publicznego wglądu wyłożony zostanie przygotowany projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Studium jest dokumentem planistycznym, który przede wszystkim wyznacza przyszłe kierunki rozwoju przestrzennego miasta.

Na obecnym etapie można zapoznać się z projektem studium, wziąć bezpośredni udział w dyskusji publicznej oraz zgłosić do niego uwagi. Jest to ostatni etap, podczas którego mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na kształt zaproponowanych rozwiązań w ww. dokumencie.

Dyskusja publiczna odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. o godz. 16.30 w Centrum Aktywności Lokalnej (al. Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski).

Termin składania uwag do projektu studium: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2023 r.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments