W środę, 30 stycznia, w Ostrowskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie Programu Rządowego „Czyste Powietrze”. Podczas spotkania Mikołaj Kostka pierwszy zastępca prezydent miasta przybliżył zgromadzonym mieszkańcom działania, jakie miasto Ostrów w ostatnim okresie realizuje w kwestiach ochrony naszego powietrza przed zanieczyszczeniami.

– Walka o czyste powietrze w naszym mieście jest jednym z priorytetów władz miasta – mówił Mikołaj Kostka. – Między innymi w roku 2015 Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski wprowadziła zadanie polegające na udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Ostrowa. Głównym celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń w szczególności pyłowych z pieców i kotłów węglowych.

Działania te polegają na przyznawaniu dotacji na wymianę i likwidację starych pieców i kotłów węglowych, które są zastępowane nowymi ekologicznymi źródłami ogrzewanie. Dotacje przydzielane są do podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, instalację ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego lub pomp ciepła.

Od momentu uruchomienia tego programu, czyli od roku 2015 przeznaczono na realizację tego zadania kwotę ponad 3 200 000 złotych. Sukcesywnie, co roku przeznaczane są na to wyższe środki.

W latach 2015-2018 najczęściej kotły węglowe zastępowano ogrzewaniem gazowym, łącznie wymieniono 401 takich źródeł. Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wybierano 131 razy, 5 razy ogrzewanie elektryczne, a w trzech przypadkach po raz pierwszy w zeszłym roku zainstalowano pompy ciepła. Łącznie wymieniono 540 zasobników ciepła na nowe ekologiczne źródła ogrzewania, a wartość udzielonych dotacji wyniosła blisko 2 800 000 zł. W tegorocznym budżecie mamy zaplanowane 1 250 000 zł na te działania. – wymieniał Mikołaj Kostka.

Uchwała w tej sprawie o przeznaczenie środków w budżecie w tym roku ma zostać zaproponowana radzie miejskie na sesji w lutym.

Dodatkowo w styczniu zeszłego roku zamontowano sieć 11 czujników powietrza, po jednym w każdym osiedlu – mówił Mikołaj Kostka. – Zostały one umiejscowione głównie w ostrowskich placówkach oświatowych. Zakup sensorów sfinansowała spółka miejska Ostrowski Zakład Ciepłowniczy. Obecnie trwa wymiana taboru komunikacji miejskiej przez Miejski Zakład Komunikacji. W minionym roku MZK zakupił 4 autobusy elektryczne zero emisyjne, a także w bieżącym roku planuje zakup kolejnych 6 autobusów elektrycznych oraz 3 autobusów nisko emisyjnych.

Wspomniana została również kwestia ostrowskiego roweru miejskiego, który uruchomiony został w roku 2017 i początkowo składał się z 2 stacji i 20 rowerów. W zeszłym roku został intensywnie rozbudowany do obecnej postaci 10 stacji i 86 rowerów. Tylko w minionym roku rowery zostały wypożyczone blisko 10000 razy, a w systemie zarejestrowanych jest ponad 2000 użytkowników. Miasto systematycznie rozbudowuje również sieć ścieżek rowerowych.

Miasto prowadzi również termomodernizacje budynków użyteczności publicznej oraz budynkach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Efektem ekologicznym jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, co przekłada się na mniejsze ilości spalanego paliwa, a w konsekwencji ograniczenie emisji CO2. Prowadzona jest również wymianę starych opraw oświetleniowych na nowoczesne lampy typu LED. W latach 2017-2018 na modernizację oświetlenia ostrowskich ulic wydano ponad 4 250 000zł.

– Te modernizacje pozwolą nam to na realizację niezwykle istotnych celów w trzech ważnych obszarach – mówił Mikołaj Kostka. – Pierwszy najważniejszy to efekt ekologiczny. W zmodernizowanym obszarze zmniejsza się emisję dwutlenku węgla do atmosfery, rocznie nawet o 65%.  Drugi efekt to oszczędności dzięki tym projektom rocznie zaoszczędzimy na wydatkach na energię ponad 300 000 zł, a trzeci efekt to nowoczesność i innowacyjność.

W Ostrowie mają być prowadzone nie tylko inwestycje i dofinansowania do działań zmniejszających zanieczyszczenia powietrza. Prowadzone są również różnego rodzaju akcje edukacyjne, ekologiczne. Miasto prowadzi również akcje nasadzenia drzew i to nie tylko w miejscach wyciętych drzew z powodu chorób, czy trwających inwestycji publicznych lub drogowe. Tylko w roku 2017 nasadzono około 250 kolejnych drzew liściasty na terenie miasta.
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments