W sobotę, 6 maja odbyły się uroczyste powiatowe obchody Dnia Strażaka połączone z 50-leciem oddziałów gminnych ZOSP. Powiatowe świętowanie ochotników zorganizowano w Śmiłowie w Nowych Skalmierzycach, w których swoje 90-lecie obchodziła miejscowa jednostka OSP Śmiłów.

Obchody rozpoczęły się od polowej Mszy św. koncelebrowanej przez kapelanów strażaków: powiatowego ks. Piotra Kuświka, gminnego – ks. Sławomira Nowaka oraz proboszcza ks. Janusza Jeżewskiego.

Po Mszy św. rozpoczął się uroczysty apel, podczas którego Józef Bierant prezes SOP Śmiłów przedstawił krótki rys historyczny jednostki, która powstała po serii 9 następujących po sobie pożarów domów od uderzenia pioruna.

Święto strażaków było także okazją do wręczenia wyróżniającym się strażakom medali i odznaczeń za zaangażowanie, wzorową służbę i niesienie pomocy potrzebującym.

Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie nadało najwyższe odznaczenie ZOSP RP – Złoty Znak Związku następującym druhom: Jerzemu Kwiasowskiemu, Andrzejowi Pańczyszynowi, Tadeuszowi Witkowi.

Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie nadało medal honorowy im. Bolesława Chomicza następującym druhom: Romanowi Bladziakowi, Piotrowi Karwikowi, Ireneuszowi Skrzypińskiemu, Lucjanowi Ziemiańskiemu.

Z okazji 50-lecia powstania Zarządów Gminnych Związku i ich działalności na rzecz OSP Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie nadało na sztandar „Srebrny medal za Zasługi dla Pożarnictwa” następującym zarządom: Oddziałowi Miejsko-Gminnemu w Odolanowie, Oddziałowi Gminnemu w Ostrowie Wielkopolskim, Oddziałowi Gminnemu w Przygodzicach oraz w formie dyplomów dla: Oddziału Miejsko-Gminnego w Nowych Skalmierzycach, Oddziału Miejskiego w Ostrowie, Oddziału Miejski-Gminnego w Raszkowie, Oddziału Gminnego w Sieroszewicach, Oddziału Gminnego w Sośniach.

Medalami „Za zasługi dla Pożarnictwa” nadanymi przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego zostali wyróżnieni:

  • Złotym: Michał Przybył, Sławomir Maciak, Andrzej Stasiak, Arkadiusz Stasiak.
  • Srebrnym: Wojciech Andrzejewski, Marcin Kubicki, Bogusław Mikołajczyk, Mateusz Przybył.
  • Brązowym: Aleksander Szewczyk.

Odznakę honorową Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP „Semper Vigilant” (wiecznie czuwający) Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu nadało następującym druhom: Tadeuszowi Góreckiemu, Łukaszowi Fidelakowi, Jackowi Łusiakowi, Stanisławowi Macia, Janowi Smółce.

Kapituła medalu „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej powiatu ostrowskiego” nadała odznaki następującym osobom: Donacie Kupczyk, Jerzemu Łukaszowi Walczakowi, Józefowi Wajsowi i st. kpt. Marcinowi Rosikowi.

Starosta Paweł Rajski wraz z radnymi Rady Powiatu Ostrowskiego wręczył prezesowi OSP Śmiłów torbę medyczną. Z kolei od Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce jednostka otrzymała motopompę i węże.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta przy OSP Skalmierzyce pod batutą druha Wojciecha Musiała.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments