fot: prezentacja CRK

Pierwsze koncepcyjne założenia budowy elektrociepłowni na paliwa alternatywne oraz biogazowni opracowało ostrowskie Centrum Rozwoju Komunalnego. Tego rodzaju inwestycje mogą być docelowo jednym z rozwiązań obecnej sytuacji w gospodarce odpadami. Planowane są również konsultacje społeczne z mieszkańcami i ekspertami.

Lokalnym problemem gospodarki odpadami jest to, że na ostrowskie składowisko trafiają śmieci z 22 gmin, co jest konsekwencją powstania w 2011 roku RZZO. Obecnie strumień odpadów to około 100 tyś. ton rocznie. Niestety produkujemy też coraz więcej śmieci, a według raportu Banku Światowego każdy z mieszkańców ziemi produkuje prawie 1 kg śmieci dziennie.

Odpowiadając na znaczące wyzwanie, jakim jest obecnie dla wszystkich lokalnych samorządów gospodarka odpadami oraz potrzebę szukania nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie w Grupie Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego zostały zainicjowane branżowe prace przygotowawcze i analityczne pod kątem możliwości budowy w Ostrowie Wielkopolskim elektrociepłowni na paliwa alternatywne oraz biogazowni – podkreśla Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego.

Pierwszym krokiem dla potencjalnej budowy elektrociepłowni na paliwa alternatywne w Ostrowie Wielkopolskim jest zakwalifikowanie przedsięwzięcia na ogólnopolską listę takich instalacji, która ma zostać ogłoszona rozporządzeniem Ministra Klimatu w II połowie 2020 roku. Z kolei biogazownia może docelowo wpisać się w optymalne zagospodarowanie nowej frakcji bioodpadów, która musi być oddzielnie zbierana od 1 lipca tego roku.

Pierwsze przeprowadzone analizy wskazują, że zarówno elektrociepłownia jak i biogazownia są szansą i mogą stanowić aktywną i skuteczną odpowiedź na problemy, z jakimi obecnie musi mierzyć się ostrowski samorząd w zakresie gospodarki odpadami, takie jak znaczący wzrost ilości wytwarzanych w całym regionie odpadów, rosnące koszty ich składowania i zagospodarowania, szczególnie frakcji preRDF – wskazuje prezes Bartosz Ziółkowski.

Obecnie zagospodarowanie frakcji preRDF, której nie można składować to dominujący koszt całego systemu gospodarki odpadami w mieście. W 2019 rok w ten sposób poza Ostrów do zewnętrznych firm i pośredników musiano wydać ponad 7,5 mln zł, a szacunki na rok 2020 przewidują niemal dwukrotnie większy koszt powyżej 13 mln zł. W roku 2017 było to tylko 2,22 mln zł.

Powstanie elektrociepłowni na paliwa alternatywne umożliwi termiczne przekształcanie odpadów frakcji preRDF na miejscu i ograniczenie rosnących kosztów systemu gospodarki odpadami w zakresie najbardziej kosztotwórczego zagospodarowania frakcji preRDF.

Co istotne, elektrociepłownia w założeniach ma być zwymiarowana na lokalne ostrowskie potrzeby i stanowić małą kompaktową instalację o maksymalnej przepustowości 25 000 ton/rok co stanowi około 25% całego strumienia odpadów. Wstępnie rozważana lokalizacja to teren strefy przemysłowej przy ul. Wrocławskiej w obrębie Kuźni i dawnej elektrociepłowni ZNTK w pobliżu miejskich sieci ciepłowniczych i energetycznych.

Z kolei budowa biogazowni może prowadzić do ograniczenia uciążliwości odorowych związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów na regionalnym składowisku przy ul. Staroprzygodzkiej. Potencjalne powstanie elektrociepłowni na paliwa alternatywne oraz biogazowni może również być kluczowym krokiem w budowaniu w Ostrowie Wielkopolskim gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) tzw. „circular economy”. Biogazownia może docelowo wpisać się w optymalne zagospodarowanie nowej frakcji bioodpadów, która musi być oddzielnie zbierana od 1 lipca tego roku.

Obie inwestycje pozwolą również na własne wytwarzanie z odpadów ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji i zasilanie nimi ostrowskich sieci ciepłowniczych i energetycznych w ramach kompleksowego projektu Ostrowskiego Rynku Energetycznego – podsumowuje Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego.
ŹRÓDŁOCRK