Pierwsza grupa uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych odebrała dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, w tym książeczki spawacza, zdobyte w kursach w ramach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Powiat Ostrowski. Młodzież ma możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji dzięki realizacji projektu finansowanego w znacznej części z funduszy unijnych.

 

21 maja 2019 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego Starosta Ostrowski Paweł Rajski wręczył dwudziestu uczniom Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU stosowne dokumenty. Pierwszą grupą byli nabyli nowe umiejętności i potwierdzili je w państwowym egzaminie byli spawacze

– Spotykam się z wieloma pracodawcami i zwłaszcza w Ostrowie, który słynie z obróbki metalu wiele firm produkcyjnych nie mogłoby dobrze funkcjonować bez profesjonalnego spawacza. Uznałem, że warto realizować ten projekt, który kilkuset osobom da dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia. Te umiejętności otwierają Wam możliwości wyboru. Chciałbym jednak, żebyście zostali u nas, funkcjonowali na naszym rynku i pracowali dla naszych firm – powiedział Paweł Rajski Starosta ostrowski.

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe to jeden z wielu efektów realizacji wielkiego przedsięwzięcia prowadzonego przez Powiat Ostrowski od 2018 roku pod nazwą „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w powiecie ostrowskim” przygotowanego przez Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

– Całkowita wartość projektu wynosi ok. 3.1 ml zł, a kwota dofinansowania ok. 2,8 mln zł. W przedsięwzięciu uczestniczy 621 uczniów z sześciu ostrowskich zespołów szkół zawodowych (ZST-E CKU, ZST, ZSB-E, ZSU, ZSE, ZSP CKU) oraz 30 nauczycieli. Zgodnie z założeniami projektu uczniowie zdobywają nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w najróżniejszych szkoleniach oraz stażach zawodowych u przedsiębiorców – powiedział Tomasz Sobczak z Referatu Pozyskiwania Środków.

Udział uczniów ZSTE CKU w powiatowym projekcie jest bardzo znaczący. Uczestniczą w kursach spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG (100 osób), kursach dla kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym wraz ze zmianą butli i uprawnieniami UDT (46 osób), kursie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (60 osób), kursie lutowania twardego (31 osób), kursie komputerowego wspomagania projektowania (10 osób), szkoleniu teoretycznym F-gazy, praktycznym kursie z diagnostyki i naprawy samochodowych instalacji klimatyzacyjnych (60 osób), a także zajęciach z doradztwa zawodowego (20 osób).

Większość zajęć szkoleniowych realizowanych w ramach projektu odbywają się w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Wojska Polskiego, w tym w wielostanowiskowej pracowni spawalniczej.

– Szkolenie szkoleniu nie równe. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z ogromną ilością godzin. W przypadku jednego szkolenia techniką MAG było to 30 godz. Teorii i 120 godzin praktyki. Uczniowie więc musieli sporo swojego potu przelać i spędzić mnóstwo godzin w zdobywaniu umiejętności potwierdzonych w oficjalnym państwowym egzaminie i książeczce spawacza – powiedział Marek Wojtasz dyrektor Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych.

Projekt zapewnia także wsparcie szkoleniowe nauczycielom oraz szkołom, które otrzymują pomoce dydaktyczne i materiały niezbędne do prowadzenia zaplanowanych szkoleń zawodowych.

Celem projektu jest dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości. Zwiększa on dostępność do dobrej jakości edukacji, daje szansę uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także służy podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodów oczekiwanych na rynku pracy.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE powstało w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej.
ŹRÓDŁOPowiat Ostrowski
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments