Spółka Wodkan SA zamontowała instalację fotowoltaiczną, która będzie zasilać przepompownię główną ścieków. Jej start zaplanowano na 29 lipca. Instalacja składa się ze 133 sztuk paneli monokrystalicznych o mocy 300 Wp każdy, zamontowanych na dachach garaży i wiat przepompowni.

 

W jej skład wchodzą również dwa inwertery przekształcające napięcie stałe generowane przez ogniwa na napięcie przemienne 50Hz, (tj. takie, jakie jest w odbiorczych instalacjach elektrycznych), okablowanie stałoprądowe i zmiennoprądowe, instalacja odgromowa, sterownik zarządzania energią wraz z analizatorami sieciowymi, licznik energii wytworzonej, układ automatyki i blokad w stacji transformatorowej przed wprowadzaniem energii do sieci operatora systemu dystrybucyjnego (przeznaczeniem instalacji jest wytwarzanie na potrzeby własne), instalacja Ethernet oraz modyfikacji systemu SCADA umożliwiające zdalny monitoring.

– Przetarg na to zadanie został ogłoszony w kwietniu br. – mówi Marek Karolczak, prezes Wodkanu. – Wygrała go jedna z lokalnych firm, która całość zadania wykonała w ciągu 40 dni.

Obecnie trwa rozruch technologiczny mający na celu przeprowadzenie prób i testów umożliwiających końcowy odbiór tej instalacji. Ostateczne przyłączenie do sieci OSD i rozpoczęcie eksploatacji planowany jest na 29 lipca 2019 roku.

– W czasie rozruchu instalacja wytwarzała średnio 260 kWh na dobę, co stanowi ok. 14 proc. obecnego zapotrzebowania przepompowni – dodaje Marek Karolczak.

Zadanie pn. ,,Fotowoltaiczna instalacja do zasilania przepompowni głównej ścieków o mocy do 40 kW’’ zrealizowano w ramach programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach: osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Koszt inwestycji to 362.850,02 zł.
ŹRÓDŁOUM Ostrów
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments