W sobotę, 18 maja, w Gostyczynie w gminie Nowe Skalmierzyce odbył się Gminny Dzień Strażaka połączony z jubileuszem 50-lecia jednostki.

Obchody rozpoczęły się przemarszem do kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa, gdzie w intencji strażaków została odprawiona msza święta. 

– Jesteście tymi, którzy w sposób niesłychanie świadomy zapisują Chrystusowe prawo miłości, aby pomagać bliźnim w potrzebie, aby ratować ludzkie życie – dziękował druhom za ich ofiarną, codzienną służbę Podczas homilii proboszcz ks. kan. Michał Pacholczyk.Jesteście bardzo ważną, wręcz niezbędną częścią społeczności naszej małej ojczyzny, za co należy Wam się serdeczne Bóg zapłać.

Po nabożeństwie udano się na plac przed remizą, gdzie miały miejsce główne uroczystości.

– Chyląc dziś czoła przed wszystkimi, którzy służyli bądź służą nadal w szeregach jednostki, w imieniu społeczeństwa wyrażam wdzięczność serca za Waszą odwagę, ofiarność i wrażliwość na ludzką niedolę – mówił burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. Wspomniał on także o wyjątkowych, bliskich stosunkach z jednostką z Austrii – zapoczątkowana przeszło 20 lat temu współpraca między jednostkami z Linz a Gostyczyną dawno już straciła charakter czysto formalny, przybierając kształty zażyłości, czy wręcz familiarnych stosunków.

Z okazji jubileuszu Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ostrowie Wielkopolskim nadało jednostce OSP Gostyczyna srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Była to również okazja, aby w sposób szczególny wyróżnić jej członków – srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał Marcin Garcarek, natomiast brązowe: Tomasz Paluszkiewicz oraz Marcin Pietrzak.

Decyzją zarządu OSP w Nowych Skalmierzycach odznaki za wysługę 50 lat przyznano: Janowi Jaźwiecowi, Kazimierzowi Łuczakowi, Andrzejowi Karolakowi, Józefowi Maciakowi i Bronisławowi Spielerowi, a za wysługę 35 lat: Teofilowi Osiewale, Karolowi Pietrzakowi, Ryszardowi Strzyżowi, Mirosławowi Wardędze, Bernardowi Wielankowi, Marianowi Wielankowi i Janowi Wojciechowskiemu. Dyplomami uhonorowano natomiast założycieli OSP Gostyczyna.

Nie obyło się bez wzajemnych upominków – zarząd jednostki jubilatki wręczył gościom okolicznościowe medale, a Austriacy pamiątkową szarfę. Natomiast w imieniu samorządu burmistrz przekazał na ręce Jacka Łusiaka – prezesa OSP Gostyczyna a zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Nowych Skalmierzycach – dwa nowe ubrania specjalne do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
ŹRÓDŁOUMiG Nowe Skalmierzyce
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments