Od poniedziałku, 4 maja w Ostrowie Wielkopolskim czynne są orliki, jednak z ograniczeniami dotyczącymi m.in. ilości osób na obiekcie. Zobacz godziny otwarcie i zasady korzystania z ostrowskich orlików.

Orliki przy al. Solidarności oraz przy ul. Truskawkowej czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 20.00, w sobotę i niedzielę od 12.00 do 20.00.

Orlik – aleja Solidarności

Płyta sportowa I – piłka nożna

Dla grup zorganizowanych – maksymalnie 6 osób + trener jednocześnie (rotacja 45 minut zajęć + 15 minut przerwy).

Płyta sportowa II – koszykówka

Indywidualnie – maksymalnie 6 osób jednocześnie (rotacja 30 minut gry + 15 minut przerwy)

Orlik – ulica Truskawkowa

Płyta sportowa I – piłka nożna

Dla grup zorganizowanych – maksymalnie 6 osób + trener jednocześnie (rotacja 45 minut zajęć + 15 minut przerwy)

Płyta sportowa II – koszykówka

Indywidualnie – maksymalnie 6 osób jednocześnie (rotacja 30 minut gry + 15 minut przerwy)

lub tenis indywidualnie – maksymalnie 4 osoby (debel) jednocześnie (rotacja 30 minut gry + 15 minut przerwy)

Zasady korzystania z obiektu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku 16.00 – 20.00
w soboty i niedziele 12.00 do 20.00

1. Zachowanie zasad dystansu społecznego – odległości 2 metrów.

2. Brak obowiązku zasłaniania twarzy na terenie obiektu.

3. Dezynfekcja rąk przed wejściem i przed wyjściem z obiektu.

4. Weryfikacja liczby uczestników, ich wieku oraz przestrzegania zasad korzystania z obiektu przez animatora, pracownika i trenera.

5. Brak możliwości korzystania z szatni poza WC.

6. Ograniczona liczba osób: na każdym z boisk 6 + 1 (animator, pracownik, trener), 2 na bieżni okólnej. Inne osoby czekają na swoją kolej poza ogrodzeniem obiektu.
7. Czas przebywania na obiekcie: 45 minut a następnie 15 minutowa przerwa techniczna.

8. Uczestnicy korzystają tylko z własnego sprzętu sportowego.

9. Pracownik dokonuje niezbędnej dezynfekcji po każdej grupie uczestników.

10. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do powyższych zasad oraz zaleceń animatora, pracownika lub trenera.

11. Uczestników obowiązują również zapisy Regulaminu Orlik przy SP nr 1.

12. Rezerwacji Orlika, boisk do piłki koszykowej lub bieżni okólnej można dokonać pod numerem telefonu 603 882 923.

Zasady korzystania z obiektu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku 16.00 – 20.00

w soboty i niedziele 12.00 do 20.00

Obowiązujące limity na:

– boisku zielonym,

– boisku wielofunkcyjnym ( Orlik)

Maksymalnie 6 osób oraz 1 trener.

Płyta sportowa – I

– piłka nożna dla grup zorganizowanych

max.6 osób + trener jednocześnie

(rotacja: 45 min. zajęć + 15min.przerwy)

Płyta sportowa – II

– Koszykówka – indywidualnie, maksymalnie 6 osób jednocześnie (rotacja: 30 min. gry + 15 min. przerwy)

UWAGA!!!

Wszystkie osoby ponad wyznaczone limity dla poszczególnych płyt sportowych muszą znajdować się poza ogrodzeniem obiektu. Dostosowanie się do regulaminu i podanych godzin otwarcia obiektu. Niezastosowanie się do tych zasad grozi sankcjami ze strony służb uprawnionych do kontroli.

Animator nie zbiera danych osobowych ogranicza się tylko do weryfikacji ilości osób znajdujących się na płycie sportowej. Wyjątkiem przedłużenia czasu przebywania grupy na płycie sportowej będzie brak kolejnej grupy uczestników.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi otwarte od poniedziałku 04.05.2020 r. mogą być wyłącznie orliki, na których obecny jest animator (osoba weryfikująca uczestników i dezynfekująca obiekt). W związku z tym zamknięte pozostają ogólnodostępne boiska sportowe:

– ul. Długosza (2x koszykówka, kort oraz boisko trawiaste),

– ul. Kręta (2x koszykówka, piłka ręczna),

– ul. Dubiskiego (2x koszykówka),

– ul. Różana (koszykówka),

– Piaski Szczygliczka (koszykówka, kort).

Zamknięte do odwołania pozostają też place zabaw oraz siłownie zewnętrzne.
ŹRÓDŁOUM Ostrów