Lodowisko Miejskie w Ostrowie Wielkopolskim jest już otwarte i jak co roku chętnie korzystamy również z niego w okresie świątecznym.

Ostrowskie lodowisko jest czynne przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 10.00 do 21.00 z przerwami technicznymi, które odbywają się w godzinach od 13:00 do 14:00 oraz od 17:00 do 18:00.

W dniach świątecznych lodowisko będzie otwarte w zmienionych godzinach:

  • 24 grudnia, od godziny 10 do 13
  • 25 i 26 grudnia, od godziny 15 do 21, przerwa techniczna w godzinach od 17 do 18
  • 31 grudnia, od godziny 10 do 13
  • 1 stycznia 2024 roku, od godziny 15 do 21, przerwa techniczna w godzinach od 17 do 18
  • 6 stycznia, od godziny 15 do 21, przerwa techniczna w godzinach od 17 do 18

Lodowisko Miejskie w Ostrowie Wielkopolskim – Ceny biletów:

a) bilet normalny – 9,00 zł / 60 minut

b) ulgowy – 5,00 zł / 60 minut

c) wypożyczenie łyżew – 5,00 zł / 60 minut

d) dopłata za każdą rozpoczętą minutę powyżej limitu czasowego 1/60 ceny biletu

e) bilet normalny – 15,00 zł / 120 minut

f) bilet ulgowy – 8,00 zł / 120 minut

g) wypożyczenie łyżew – 10,00 zł / 120 minut

h) dopłata za każdą rozpoczętą minutę powyżej limitu czasowego 1/120 ceny biletu

i) dzieci do lat 3 – 1,00 zł / jednorazowe wejście

j) ostrzenie łyżew własnych – 10,00 zł

*zniżki się nie sumują

* Ostrowska Karta Rodziny 3+ to zniżka 50% od obowiązujących cen biletów (zgodnie z uchwałą)

* Ostrowska Karta Seniora to zniżka 30% od obowiązujących cen biletów (zgodnie z uchwałą)

* Raszkowska Karta Rodziny 3+ to zniżka 50% od obowiązujących cen biletów

* Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrów Wielkopolski to zniżka 50% od obowiązujących cen biletów

Bilet ulgowy przysługuje:

a) dzieciom od 4 do 7 lat,

b) dzieciom i młodzieży szkolnej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej,

c) studentom do ukończenia 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej,

d) emerytom i rencistom od 50 roku życia za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki,

e) osobom niepełnosprawnym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki oraz opiekunowi towarzyszącemu osobie niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

f) krwiodawcom za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki, przy czym z dokumentu musi wynikać, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy była oddawana krew.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments