Najpierw ogłoszenie oficjalnych wyników, następnie wręczenie zaświadczeń o wyborze, aż wreszcie uroczyste ślubowanie radnych i zaprzysiężenie nowego burmistrza, co przypieczętowało formalne rozpoczęcie rządów nowych władz samorządowych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

– Dzisiejszą sesją inaugurujemy nową kadencję (…) – po raz pierwszy w historii pięcioletnią, rozłożoną na lata 2018-2023. To także koniec pewnej epoki. Po 26 latach mieszkańcy wybrali nowego burmistrza, którym został Jerzy Łukasz Walczak. Zmienił się również skład Rady, jej szeregi zasiliło 6 nowych członków. Bez względu jednak na to, z jakiego komitetu wszyscy startowaliśmy, działajmy dla dobra wspólnego naszej małej ojczyzny – powiedział przewodniczący posiedzenia, najstarszy wiekiem radny, Kazimierz Sipka, który prowadził obrady do momentu wyboru nowego przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Pierwszym punktem sesji była ceremonia złożenia przez radnych ślubowania godnego, rzetelnego i uczciwego sprawowania swojego obowiązku dla dobra gminy i jej mieszkańców. Podobne przyrzeczenie w obecności Rady oraz wszystkich przybyłych gości złożył również Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.

– W tegorocznych wyborach mieszkańcy pokazali, że chcą mieć wpływ na zmiany i aktywnie uczestniczyć w życiu Gminy. I za to im dziś z całego serca dziękuję – za obywatelską postawę i obecność przy urnach, a dodatkowo za zaufanie, którym mnie obdarzyli. To dla mnie wielki zaszczyt i odpowiedzialność. Przez pięć lat będę ciężko pracował, aby nie zawieść Waszego zaufania. Chciałbym, by nasza Gmina stała się ważną częścią aglomeracji kalisko- ostrowskiej, głosem mocno słyszalnym i liczącym się. Nie kartą przetargową w rozgrywkach większych sąsiadów, ale równorzędnym partnerem do rozmów i wspólnych projektów – powiedział Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak na wstępie swojego przemówienia, w którym wiele miejsca poświęcił na podziękowania – Prawdziwym bogactwem człowieka są inni ludzie: jego rodzina, przyjaciele, znajomi, współpracownicy, a czasem nawet przypadkowo napotkane osoby. Ci właśnie ludzie swoim uśmiechem, przyjaznym gestem, dobrym słowem czy wsparciem wyzwalają pozytywną energię, pozwalają się rozwijać, popychają do działania, a kiedy trudno i źle – podnoszą na duchu i trwają mimo wszystko… Wdzięczność to więc dziś najwłaściwsze słowo, którego chciałbym użyć wobec ludzi, którzy mnie otaczają. Wielu z tych, którym chcę dziś złożyć podziękowanie zawdzięczam to, kim jestem i w jakim miejscu się znajduję.

W gronie osób, którym wyraził swą wdzięczność znaleźli się m.in. rodzina, przyjaciele, pracownicy Urzędu, członkowie komitetu wyborczego oraz kandydaci na radnych i radni startujący z tego komitetu, posłowie na Sejm RP Tomasz Ławniczak i Jarosław Urbaniak oraz Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski, którego Jerzy Łukasz Walczak nazwał swoim „politycznym mentorem”, mówiąc, że zawdzięcza mu swoje samorządowe doświadczenie i kompetencje.

Nie zabrakło również odniesień do nowo wybranej Rady, do której zwrócił się z prośbą o dobrą współpracę mottem zaczerpniętym z nauk św. Jana Pawła II: Służba (…) musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne (…) Wykonywanie władzy politycznej czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach reprezentujących państwo powinno być ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu, nie zaś szukaniem własnych, czy grupowych korzyści z pominięciem dobra wspólnego (…).

Przybyli goście, w tym reprezentujący Posła na Sejm RP Tomasza Ławniczaka Ryszard Pluciński, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Andrzej Pichet, komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim Piotr Wilkowski oraz Prezes Stowarzyszenia Eudajmonia w Skalmierzycach Agnieszka Pawlak złożyli burmistrzowi gratulacje oraz życzenia owocnych rządów, zapewniając jednocześnie o woli dalszej dobrej współpracy z samorządem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Podczas sesji przewodniczącym Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce jednomyślnie wybrano Tadeusza Orzechowskiego, natomiast przy 14 głosach za i 1 przeciwnym zastępcą przewodniczącego została Renata Nogaj.

W głosowaniach jawnych wybrano przewodniczących oraz składy komisji. Przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego został Maksymilian Sztandera. Komisją Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa, Prawa i Porządku Publicznego kierował będzie Józef Stasiak. Wiktora Bęckiego powołano na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przewodniczyć będzie Grzegorz Biernat, a Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Sipka. Grzegorz Ulichnowski został zaś powołany na przewodniczącego nowo utworzonej komisji – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Inauguracyjna sesja Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce była pierwszą transmitowaną na żywo. Relację wideo z tych oraz kolejnych obrad można obejrzeć na YouTube (wejście bezpośrednio przez kanał lub przez stronę samorządu – zakładka „Sesje Rady Gminy i Miasta online).

 
ŹRÓDŁOUMiG Nowe Skalmierzyce, Magdalena Kąpielska
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments