W ostrowskim szpitalu przeprowadzono po raz pierwszy innowacyjny zabieg rozkruszania ścian naczyń krwionośnych u pacjenta. W Polsce zabiegi wykonywane są dopiero od ubiegłego roku i to w niewielkim zakresie. Niestety ta procedura nie jest finansowana przez NFZ.

Litotrypsja naczyń wieńcowych jest formą przygotowania naczynia wieńcowego do implantacji stentów. Zabieg wykonuje się poprzez wprowadzenie do tętnicy specjalnego cewnika, a następnie za pomocą ultradźwięków kruszy się zwapniałe ściany naczynia wieńcowego. Metoda ta jest szansą dla pacjentów, których stan tętnic nie pozwalał na wstawienie stentów, gdyż groziło to pęknięciem tętnic lub innymi powikłaniami. U wielu pacjentów naczynia wieńcowe nie są już elastyczne, a są pokryte wapniem. Rozkruszanie ultradźwiękami zwapnień pozwala na ich wstawienie.

Operację w Ostrowie przeprowadził dr Janusz Tarchalski, kierownik Oddziału Kardiologicznego, który podobne zabiegi przeprowadzał w innych ośrodkach w Polsce, a teraz po raz pierwszy wykonał go w ostrowskim szpitalu.

– Do tej pory prowadziliśmy rotoblację naczyń wieńcowych, czyli przewiercanie się przez te naczynia, co powodowało jakby rozwiercenie naczynia, zcieńczenie tej warstwy wapnia i umożliwia to poszerzenie tego naczynia, ale rotoblacja jest metodą trudniejszą, bardziej ryzykowną – mówi dr n. med. Janusz Tarchalski.

Pacjentką była ponad 70-letnia kobieta, która do szpitala przyjechała z zawałem serca. Niestety zwapnienia nie pozwoliły na pełne założenie stentów w naczyniu.

Zabieg nie jest, jeszcze refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a rocznie około 30 osób wymagałoby takiego zabiegu w Ostrowie.