IPN prowadził poszukiwania grobu żołnierzy oddziału „Błyska” w Odolanowie. Ujawniono szczątki 8 żołnierzy /zdjęcia/

0

W dniach 15–19 czerwca 2020 r. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził prace poszukiwawcze miejsca pochówku żołnierzy podziemia niepodległościowego na terenie cmentarza parafii św. Marcina przy ul. Chwaliszewskiej w Odolanowie. Podczas prac ujawniono szczątki ośmiu osób, a sposób ułożenia szkieletów w grobie i cechy biologiczne oraz charakter urazów wskazuje, że prawdopodobnie natrafiono na poszukiwanych żołnierzy. 

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadziło badania w Odolanowie już w 2019 i ich celem było odnalezienie miejsca pochówku żołnierzy z oddziału Wojskowej Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Warta” pod dowództwem por. Jana Kempińskiego, ps. „Błysk”, którzy zginęli w obławie 22 października 1945 r. Według różnych źródeł śmierć ponieść mogło nawet 24 partyzantów. Część ciał zabitych zabrali ich bliscy i pochowali w rodzinnych mogiłach. Według relacji wielu świadków ciała pozostałych bezpieka potajemnie ukryła na odolanowskim cmentarzu.

Ubiegłoroczne badania skupiły się na terenie położonym wzdłuż ogrodzenia cmentarnego, gdzie według zeznań okolicznych mieszkańców miano pierwotnie pochować poległych żołnierzy. Wówczas jednak nie natrafiono na szczątki poszukiwanych osób.

Tegoroczne prace prowadzono w obrębie rzekomo symbolicznego Grobu Powstańców Wielkopolskich i Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego. Podczas prac ujawniono szczątki ośmiu osób. Sposób ułożenia szkieletów w grobie i cechy biologiczne oraz charakter urazów wskazuje, że prawdopodobnie natrafiono na poszukiwanych żołnierzy.  Odnaleziono przy nich liczne artefakty, tj. guziki wojskowe i inne fragmenty umundurowania, grzebień oraz łuski od amunicji typu Mauser.

Szczątki zostaną poddane badaniom genetycznym, a Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN w celu uzyskania materiału genetycznego niezbędnego do identyfikacji zwraca się do osób, które mogą posiadać informacje na temat rodzin żołnierzy oddziału por. Jana Kempińskiego ps. Błysk”, o kontakt z Biurem (poszukiwania.ipn.gov.pl, genetyka@ipn.gov.pl, infolinia: 797-89-13-97).