W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim opublikowany został Projekt uchwały budżetowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rok.

Zgodnie z opublikowanym projektem dochody w 2020 roku zaplanowano w łącznej kwocie 351 438 810,90 zł w tym dochody bieżące – 338 475 090,25 zł i dochody majątkowe – 12 963 720,65 zł. Natomiast wydatki mają kształtować się na poziomie 357 486 466,90 zł.

Planowany deficyt wyniesie 6 047 656,00 zł. Jak czytamy w projekcie uchwały: „W związku z potrzebą realizacji zaplanowanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta zadania inwestycyjnego „Budowa hali widowiskowo – sportowej” projekt budżetu zamknie się ujemnym wynikiem. Zaplanowany deficyt budżetowy na poziomie 6 047 656,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z długoterminowego kredytu zaciągniętego na rynku krajowym.

W roku 2020 planowane jest zaciągnięcie zadłużenia w kwocie 16 000 000,00 zł, w związku z potrzebą sfinansowania planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 6 047 656,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 9 952 344,00 zł. Stan zadłużenia prognozowany na dzień 31 grudnia 2020 roku ma wynieść 91 002 344,99 zł.

W budżecie na 2020 rok najwięcej w ramach wydatków zaplanowano na oświatę i wychowanie – 103 610 481,57 zł. Na świadczenie wychowawcze, rodzinne zaplanowano – 95 288 854,00 zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 29 774 513,77 zł, administrację 24 728 497,00 zł, pomoc społeczną 23 426 178,00, transport i łączność – 33 792 596,39 zł, kulturę fizyczna – 22 511 567,14 zł.

Wśród zadań inwestycyjnych na 2020 rok wymieniono m.in. Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta, modernizacja ciągu ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa – Salon Miejski w Ostrowie Wielkopolskim -3 402 408,62 zł, Północny odcinek ramy komunikacyjnej – 2 457 000,00 zł, Dofinansowanie zmiany ogrzewania w budynkach mieszkalnych – 1 400 000,00 zł, Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim – 200 000, 00zł.

Z projektem oraz materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok można zapoznać się TUTAJ>>>
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments