W piątek, 26 czerwca, podczas XXII Sesji Rady Powiatu Ostrowskiego udzielono wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu. Głosowanie było jednogłośne.

– Dziękuję za kolejne jednogłośne absolutorium. Chociaż udzielone wirtualnie, bo sesja w formule on-line ma ten sam smak. Za nami trudny, ale też owocny rok. Przeszliśmy reformę oświatową. Oddaliśmy nowy oddział okulistyczny, neurologiczny, pracownie rtg i tomografii komputerowej w szpitalu. Powstało kilkadziesiąt km nowych dróg i ścieżek rowerowych. Przygotowywaliśmy się do budowy nowego Domu Pomocy Społecznej i przyciągnęliśmy inwestorów na nasze tereny w Przygodzicach. Dziękuję szefom instytucji i jednostek powiatowych, pracownikom starostwa, wszystkim którzy pracowali na rzecz powiatu – mówi Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.

Z ogólnego planu dochodów Powiatu Ostrowskiego na rok 2019 w wysokości 188.867.696,78zł wykonano kwotę 190.003.134,12zł co stanowi 100,60% planu. Natomiast z ogólnego planu wydatków Powiatu Ostrowskiego na rok 2019 w wysokości 171.548.330,69zł wykonano kwotę 169.928.273,03zł co stanowi 99,06% planu.

Podczas absolutoryjnej Sesji Rady Powiatu Ostrowskiego za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu zagłosował również opozycyjny Klub Przyjazny Powiat.

Klub Przyjazny Powiat, jako jedyna powiatowa opozycja, patrzy na działalność koalicyjnego Zarządu Powiatu przede wszystkim w sposób obiektywny, praktyczny i merytoryczny. Jesteśmy opozycją odpowiedzialną, bo zależy nam przede wszystkim na rzeczywistej pracy dla mieszkańców, a nie robieniu z życia samorządowego brutalnej polityki prowadzącej do degradowania lokalnego życia publicznego. I choć jako jedyny opozycyjny klub nie uczestniczymy bezpośrednio we władzy wykonawczej, nasze działania – również powiatowy dorobek 2019 roku – to przykład merytorycznej pracy samorządowej i udanych pozytywnych inicjatyw – wskazuje radny Bartosz Ziółkowski, przewodniczący Klubu Przyjazny Powiat w Radzie Powiatu Ostrowskiego.