młodzież uczniowie Ostrów

W poniedziałek 15 maja rozpocznie rekrutacja do szkół średnich. Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej składane będą drogą elektroniczną, a oryginały dokumentów na późniejszym etapie w danej szkole. Rekrutacja potrwa do 16 czerwca.

W 2023 roku podobnie jak w roku ubiegłym o przyjęcie do szkół średnich ubiegać się ok. 2.300 uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Ostrowskiego, młodzież z rocznika 2008 i 2009. Samorząd powiatowy przygotował dla nich miejsce w 69 oddziałach (klasach) w 10 placówkach. Należy się spodziewać, iż o możliwość nauki w szkołach dla których Powiat Ostrowski jest organem prowadzącym, jak co roku, będą aplikować również uczniowie spoza tego terenu.

Uczniowie z Ukrainy, którzy ukończyli w Polsce szkołę podstawową i chcą od 1 września 2023 roku kontynuować naukę, mają możliwość wzięcia udziału w rekrutacji wraz z polskimi uczniami (te same zasady i terminy). Natomiast uczniowie z Ukrainy, którzy będą ubiegali się o przyjęcie do szkoły na podstawie świadectwa ukraińskiego, powinni zgłosić się bezpośrednio do wybranej szkoły. O ich przyjęciu będzie decydował dyrektor szkoły w miarę posiadanych wolnych miejsc.

Od 15 maja do 16 czerwca 2023r. (do godz. 15:00) na stronie naboru, https://nabor.pcss.pl/ostrow, dostępny będzie wniosek o przyjęcie do szkoły, który w tym terminie należy on-line wypełnić i wysłać (załączając równocześnie skan wydrukowanego wniosku z odręcznym podpisem). We wniosku warto wymienić jak najwięcej klas, którymi uczeń jest zainteresowany. W dalszej kolejności absolwent po otrzymaniu świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie musiał wspomniany wniosek elektroniczny uzupełnić wpisując oceny i załączając skany tych dokumentów. Elektroniczny wniosek należy uzupełnić do 10 lipca 2023r. (do godz. 15:00). Na tym etapie wszystko odbywa się elektronicznie, nie jest konieczna wizyta w szkole, ale w razie wątpliwości pracownicy szkoły mogą udzielić informacji lub pomocy.

Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków system na podstawie określonej przez ucznia listy preferowanych kierunków oraz liczby uzyskanych punktów automatycznie dokona przydziału do konkretnej klasy. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 17 lipca 2023r. (o godz. 12:00) szkoły ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Następnie kandydaci zakwalifikowani będą mieli czas do 21 lipca, aby złożyć oryginały dokumentów w konkretnej szkole i tym samym potwierdzić wolę przyjęcia do niej. Ostateczne informacje o przyjęciach do szkół zostaną ogłoszone 24 lipca 2023r.

KOLEJNOŚĆ ZGŁASZANIA NIE MA ZNACZENIA, WAŻNE SĄ: PUNKTACJA I PREFERENCJE WYBORU UCZNIA.

Zobacz również: Ważna droga w Ostrowie coraz bliżej. Trwają prace
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments