Od 1 lipca 2020 r w Raszkowie stacjonować będzie przez 24 godziny na dobę zespół ratownictwa medycznego. Dzięki temu skróci się czas dotarcia karetki do chorych i zdarzeń w północnej części powiatu ostrowskiego.

Roczny koszt stacjonowanie w Raszkowie zespołu ratownictwa medycznego to około 1,5 mln zł rocznie. Środki te, zostały zabezpieczone przez wojewodę dla ostrowskiego szpitala.

Do Raszkowa trafi również nowa karetka, na której zakup rada Gminy i Miasta Raszków przekazała kwotę 555 tys. zł. Rada wydatkowała również z budżetu 80 tys. zł, na siedzibę zespołu ratowniczego i garażu dla karetki.

Zespół ratownictwa medycznego stacjonować będzie na ul. Wałowej, przy wjeździe do biblioteki.

Zobacz również: Porody rodzinne wracają do ostrowskiego szpitala
ŹRÓDŁOraszkow.pl